Sökning: "arousal"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet arousal.

 1. 1. Det outtalade. Uppmärksammas och bemöts tyst maktspel i skolan och på fritids? : En fältstudie av kroppsspråk på lågstadiet: Hög- och lågstatusspel och Härskartekniker samt deras Motstrategier och alternativ som Bekräftartekniker och Lågaffektivt bemötande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Margot Lande; [2019]
  Nyckelord :Non Verbal Communication; Elementary school; After-school programme; Master Suppression Techniques; Counter-strategies; High and Low status swing; Low Arousal Approach; positioning; interaction; pedagogics; power relations.; Bekräftartekniker; fritidshem; härskartekniker; hög- och lågstatusspel; ickeverbal kommunikation; kroppsspråk; kränkning; lågaffektivt bemötande; pedagogik; makt; motstrategier; relationsskapande.;

  Sammanfattning : Det outtalade – What is not uttered. The purpose of this study is to observe and analyze interaction between young children and between them and their educators focusing on power relations shown by non verbal communication. LÄS MER

 2. 2. Ett mål som missar målet - En kvantitativ studie om hur sinnestillståndet arousal påverkar den kognitiva förmågan och mottagligheten för reklambudskap i sportsammanhang

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Lovisa Wilhelmsson; Sofia Segerfors; [2019]
  Nyckelord :Sport Event; Arousal; Cognitive Ability; Commercial Complexity;

  Sammanfattning : Today, sport events play an important part of companies´ marketing strategies. This is mostly due to the huge interest sport manages to evoke among people. Thus, commercial costs during these events are extensive and at times even excessive. LÄS MER

 3. 3. Effect of sensory enrichments on the behaviour of captive Northern lynx (Lynx lynx lynx) and assessment of automated behaviour monitoring technologies

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Biologi

  Författare :Uranie JEAN-LOUIS; [2019]
  Nyckelord :Automatic monitoring; Environmental enrichment; Northern Lynx; Pacing; Odour; Sound;

  Sammanfattning : Captive environments like zoo exhibits offer limited space, lacking many of the environmental stimuli that are present in the wild. This may reduce animal welfare and potentially lead to the development of stereotypic behaviour like pacing. Environmental enrichment is used to prevent and reduce pacing and enhance animal well-being. LÄS MER

 4. 4. The different viewing experiences between special and visual effects

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Caroline Yu; Ann-Mia Zhang; [2019]
  Nyckelord :Computer graphics; CGI; effect comparison; special effects; visual effects; Valence-Arousal Model; emotional reaction;

  Sammanfattning : Computer graphics field is rapidly growing and is widely used in many industries, especially in cinematics. The visual effects, which is a part of the field, have become more affordable in comparison to special effect. By using more visual effects, safety during the shooting increases and the use of resources decreases. LÄS MER

 5. 5. Barn gör rätt om de kan, inte om de vill : En kvalitativ studie om yrkesverksamma lärares erfarenhet av metoden lågaffektivt bemötande.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Anna Berglund; Henrik Mattsson; [2019]
  Nyckelord :barn; erfarenheter; inkludering; konflikthantering; lågaffektivt bemötande; samsyn;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Arbetet med konflikthantering förekommer dagligen i skolans verksamhet och kan se olika ut. Syftet med vår studie var att undersöka vilken erfarenhet verksamma lärare som undervisar barn i åldern sex till tio år, har av metoden lågaffektivt bemötande i samband med konflikthantering. LÄS MER