Sökning: "arrangörer"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet arrangörer.

 1. 1. "Vår musik är död, Pop behöver stöd" : En undersökning om populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Axel Franzén; [2019]
  Nyckelord :popular music; cultural policy; cultural policies; state funding; Musikverket; Kulturrådet; Svensk Live; music; culture; popular culture; pop; pop music; populärmusik; kulturpolitik; bidrag; Musikverket; Kulturrådet; konstnärlig kvalitet; musikarrangörer; Svensk Live; musik; kultur; populärkultur; pop; popmusik; arrangörer;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken med fokus på musikarrangörer. Bakgrunden består delvis i grundandet av riksförbundet Svensk Live och deras publikationer "Vi fortsätter spela pop (men vi håller på att dö)" och "Maktens Musik" som menar att delar av populärmusiken inte kan överleva eller utvecklas utan stöd. LÄS MER

 2. 2. Mobile Application for Informative Communication During Sports Events

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Teodor Carlsson; Linnea Gunnarsson; Sebastian Lindgren; Maria Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The student sports event Studentiaden is a yearly occurring event arranged by Swedish University Sports Federation (Sveriges Akademiska Idrottsförbund) in collaboration with local student sports associations. During Studentiaden approximately 500 to 1000 students participate every year from all across Sweden. LÄS MER

 3. 3. Värdeskapande inom idrottsevenemang : Hur arbetar arrangörer för att främja ett högt upplevt kundvärde hos sina deltagare?

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Sofia Gyllensvärd; [2018]
  Nyckelord :Sport event; customer value; customer value creation; co-creation; servicelogic; service-dominant logic; DART-model; Idrottsevenemang; kundvärde; kundvärdeskapande; co-creation; servicelogik; service-dominant logik; DART-modellen;

  Sammanfattning : I Sverige har vi flera stora idrottsevenemang som var för sig lockar tiotusentals deltagare varje år. Arrangörerna av dessa idrottsevenemang har i uppgift att leva upp till varje deltagares (kunds) förväntningar och tillfredsställa deras behov. LÄS MER

 4. 4. Naturen som arena : En studie i markåtkomstregler för orienteringssporten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Jesper Sjögren; Frida Strömgård; [2018]
  Nyckelord :Right to public access; Orienteering; land access; organized outdoor activities; enviromental code; Allemansrätt; orientering; markåtkomst; organiserat friluftsliv; miljöbalken.;

  Sammanfattning : Allemansrätten finns inte definierad i svensk lag, utan är baserad på sedvänja och gamla traditioner som kan dateras ända tillbaka till medeltiden. Allemansrätten är dock omnämnd i lagtexten, i regeringsformen 2 kap. 15 § 4 st. samt i miljöbalken 7 kap. LÄS MER

 5. 5. Tillfällig landskapsarkitektur : ett gestaltningsförslag för Östra Ågatan i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maya Blomberg; Ulrika Liljenfeldt; [2018]
  Nyckelord :bilfri; landskapsarkitektur; sommargågata; tillfällig arkitektur; Östra Ågatan;

  Sammanfattning : Sverige är ett land med varierande årstider vilket innebär att användningen av det offentliga rummet förändras över året. I denna uppsats undersöks hur man med reglerad biltrafik och tillfällig landskapsarkitektur kan gestalta en plats i innerstaden för att få människor att i större utsträckning uppehålla sig där under sommaren. LÄS MER