Sökning: "arrangörer"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet arrangörer.

 1. 1. "Vår musik är död, Pop behöver stöd" : En undersökning om populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Axel Franzén; [2019]
  Nyckelord :popular music; cultural policy; cultural policies; state funding; Musikverket; Kulturrådet; Svensk Live; music; culture; popular culture; pop; pop music; populärmusik; kulturpolitik; bidrag; Musikverket; Kulturrådet; konstnärlig kvalitet; musikarrangörer; Svensk Live; musik; kultur; populärkultur; pop; popmusik; arrangörer;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken med fokus på musikarrangörer. Bakgrunden består delvis i grundandet av riksförbundet Svensk Live och deras publikationer "Vi fortsätter spela pop (men vi håller på att dö)" och "Maktens Musik" som menar att delar av populärmusiken inte kan överleva eller utvecklas utan stöd. LÄS MER

 2. 2. En grönare Vårmarknad

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Matilda Hildingsson; [2019]
  Nyckelord :Toursim; sustainable development; Jamtlis; environmental certification; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Swedish tourism sector is expanding. The turnover of 2017 ended on 317 billion SEK, which is an increase with 7,4 % from the year before (Tillväxtverket, 2018). Increased tourism and more events lead to a bigger impact on the environment while at the same time enhancement in tourism development. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsarbete på Kulturbolaget - en studie om hållbarhetsarbetet hos en konsertarrangör

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Plantin; [2019]
  Nyckelord :Hållbara evenemang; hållbar konsertarrangör; hållbara rockkonserter; Sustainable events; concert organizer sustainability; sustainable rock concerts;

  Sammanfattning : Hållbarhet är något som alla branscher måste anpassa sig till, även de som är verksamma inom evenemangsbranschen. Vid evenemang används stora mängder av jordens resurser och de har därför en stor påverkan på miljön. Arrangörer har således ett stort ansvar för att minska den påverkan som evenemangen medför. LÄS MER

 4. 4. Mobile Application for Informative Communication During Sports Events

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Teodor Carlsson; Linnea Gunnarsson; Sebastian Lindgren; Maria Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The student sports event Studentiaden is a yearly occurring event arranged by Swedish University Sports Federation (Sveriges Akademiska Idrottsförbund) in collaboration with local student sports associations. During Studentiaden approximately 500 to 1000 students participate every year from all across Sweden. LÄS MER

 5. 5. Värdeskapande inom idrottsevenemang : Hur arbetar arrangörer för att främja ett högt upplevt kundvärde hos sina deltagare?

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Sofia Gyllensvärd; [2018]
  Nyckelord :Sport event; customer value; customer value creation; co-creation; servicelogic; service-dominant logic; DART-model; Idrottsevenemang; kundvärde; kundvärdeskapande; co-creation; servicelogik; service-dominant logik; DART-modellen;

  Sammanfattning : I Sverige har vi flera stora idrottsevenemang som var för sig lockar tiotusentals deltagare varje år. Arrangörerna av dessa idrottsevenemang har i uppgift att leva upp till varje deltagares (kunds) förväntningar och tillfredsställa deras behov. LÄS MER