Sökning: "arrangering"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet arrangering.

 1. 1. Arrangering för stråkinstrument : En fenomenologisk självstudie i arrangering utifrån musikaliska parametrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Johanna Nordliden; [2021]
  Nyckelord :arranging; creative process; musical parameters; experiences; journal; phenomenology; arrangering; skapandeprocess; musikaliska parametrar; upplevelser; loggbok; fenome-nologi;

  Sammanfattning : I detta självständiga arbete undersöks upplevelsen av arrangering för stråkinstrument utifrån olika musikaliska parametrar. Syftet med arbetet är att analysera dessa upplevelser samt att studera hur inställningen och självförtroendet till arrangeringen varierar och utvecklas. LÄS MER

 2. 2. Intuitiv arrangering : En alternativ metod

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazz

  Författare :Martin Åklint; [2021]
  Nyckelord :arrangering; jazz;

  Sammanfattning : This project deals with an alternative method of arranging music. The idea is to, with your instrument, play your way to an arrangement, without taking any notes, recording yourself or writing sheet music. LÄS MER

 3. 3. Från demo till färdig produkt : Att klä en låt i rätt produktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Edward Karlsson Juracka; [2021]
  Nyckelord :musikskapande; musikproduktion; komposition; arrangering; studio; inspelning;

  Sammanfattning : Arbetet ligger som grund för min fortsatta utveckling inom området musikproduktion. Med en egenkomponerad låt utforskas i detta arbete processen att finna en produktion som tar tillvara på låtens unika kvalitéer. Produktionen ämnar även få låten att klinga trovärdigt utifrån sin genre. LÄS MER

 4. 4. Låtskrivning och arrangering för loop-pedal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Manuel Fervenza; [2021]
  Nyckelord :Loop-pedal; Musikproduktion; Låtskrivning;

  Sammanfattning : Detta projekt har handlat om att komponera musik med hjälp av loop-pedal. Musiken som komponerades skulle också kunna framföras på loop-pedal. Målet var att skriva två låtar för loop-pedal och att bli mer förtrogen med att komponera och framföra live-loopingmusik. LÄS MER

 5. 5. Tolkning och uttryck i grupp : Musiklärares syn på interpretation i ensembleundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Maja Hovmark; [2021]
  Nyckelord :interpretation; ensemble; musikundervisning; tolkning; uttryck;

  Sammanfattning : I kursplanerna för ensemble i gymnasiet framgår tydligt att tolkning, gestaltning och uttryck ska ingå i undervisningen. Det finns inga entydiga definitioner av dessa begrepp och hur de omsätts i praktiken varierar. Musikalisk interpretation kan handla om gestaltning genom text, musik och kropp. LÄS MER