Sökning: "arresteringsorder"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet arresteringsorder.

 1. 1. Ett ömsesidigt förtroende mellan EU:s medlemsstater – fiktion eller verklighet? : En analys av principen om ömsesidigt förtroende inom ramen för överlämningar enligt en europeisk arresteringsorder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :My Johansson; [2020]
  Nyckelord :Mutual trust; Mutual recognition; European Arrest Warrant; Rule of law; Fundamental Rights; Ömsesidigt förtroende; ömsesidigt erkännande; Rambeslutet om en europeisk arresteringsorder; rättsstatsprincipen; grundläggande rättigheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Grundlagsstadgade rättigheter som hinder för erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anneli Westermann; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; statsrätt; internationell privaträtt; grundlag; regeringsformen; EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De svenska grundlagarna innehåller rättigheter som anger ramen för det offentliga maktutövandet. Över tid har rättigheterna gått från att rikta sig främst till lagstiftaren, till att i större och större grad genomsyra rättstillämpningen. LÄS MER

 3. 3. Ömsesidigt erkännande av den europeiska arresteringsordern - En studie av rättspraxis i Sverige och Irland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Möller; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; straffrätt; criminal law; processrätt; criminal procedure law; europeisk arresteringsorder; european arrest warrant; ömsesidigt erkännande; mutual recognition; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study is based on the judicial review of a European arrest warrant in Sweden and Ireland. An arrest warrant is a judicial decision to request the surrender of a person for prosecution or enforcement of a custodial sentence. It is issued in one country and shall be executed in another without thorough examination. LÄS MER

 4. 4. Att lita blint eller blunda - Skyddet för grundläggande rättigheter vid överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Jonzén; [2019]
  Nyckelord :Criminal law; European Arrest Warrant; Europeisk arresteringsorder; Straffrätt; Straffprocessrätt; EU-rätt; EU law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The European Union (EU) has, since the turn of the millennium, gained a role of increased importance for the judicial cooperation on criminal matters in Europe. The European Arrest Warrant is considered to be one of the most successful elements on this field, as a system of the surrender of requested persons directly between the judicial authorities of the member states. LÄS MER

 5. 5. Att förena ömsesidigt erkännande respektive förtroende med absoluta mänskliga rättigheter. En analys av den europeiska arresteringsordern i svensk internationell          straffprocessrätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl Matz; [2017]
  Nyckelord :Europeisk arresteringsorder; skäl att vägra verkställighet; artikel 4; förbud mot omänsklig eller förnedrande behandling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER