Sökning: "art and creation"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade orden art and creation.

 1. 1. About tricks, sensations and relationships- A collection of thoughts on performing, exhibiting skill and creating in contemporary circus.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Moa Julia Asklöf Prescott; [2020-06-02]
  Nyckelord :Contemporary circus; social psychology; physical theatre; slack rope; street shows; stage art; audience interaction; performance;

  Sammanfattning : This is a reflection and exploration of creation as a contemporary circus artist today, from thepoint of view of the same (I am a rope walker). To give myself a compass during the researchI have worked with a few questions:What is the function of the trick?How do I and other artist relate to our creating selves and bodies? And how can we useknowledge from other fields such as marketing- and social psychology or service side jobs, tolook at our creation from another angle?These questions are explored through looking into marketing- and social psychology, thewords of other creators, doing interviews and looking at the way I interact with the practicemyself. LÄS MER

 2. 2. Konsten att spela dator : Datorn som musikaliskt instrument ur ett sociokulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Rosengren Marcus; [2020]
  Nyckelord :Computer; music; sociocultural; sampler; samples; synthesizer; electroacoustic; Ableton; DAW; Dator; musik; sociokulturellt; sampler; samples; synthesizer; elektroakustisk; Ableton; DAW;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att fördjupa min kunskap om hur datorn kan användas som musikaliskt instrument. Datorer kan reproducera och simulera akustiska instrument men likväl kan den även skapa elektroakustiska ljud genom synthesizer och samplers. LÄS MER

 3. 3. Dissonans i två dimensioner

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Joakim Rydberg; Gustav Svensson; [2020]
  Nyckelord :Audiovisual dissonance; Circumplex model of affect; Valence; Arousal; Design process; Emotions; Abstract; Installation art in media technology; Audiovisuell dissonans; Circumplex model of affect; Valence; Arousal; Designprocess; Känslor; Abstrakt; Medieteknisk installationkonst;

  Sammanfattning : This bachelor thesis discusses the conveying power of the audio and visual media in an audiovisual creative process based on the concept of audiovisual dissonance and Circumplex Model of Affect (Russell, 1980) with its key components, valence and arousal. In this design process we use the research key concept of audiovisual dissonance as a design perspective. LÄS MER

 4. 4. Bildskapandets kraft att återuppliva : Auktoriserade bildterapeuters och erfarna bildläraresföreställning och åsikter om hälsoarbete och bildterapeutiska metoder i skolan ochbildundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Sanna Lövgren; [2020]
  Nyckelord :Art therapy; art creation; mental illness.; Bildterapi; bildskapande; elevhälsan; livskunskap; psykisk ohälsa.;

  Sammanfattning : I den här kvalitativa intervjustudien undersöker jag med diskurspsykologiska metoder deattityder som bildlärare och bildterapeuter har kring tanken på eventuella införande avbildterapeutiska metoder i skolan och bildundervisningen. Syftet med studien är att utforskatvå olika diskurser, det bildpedagogiska och det bildterapeutiska och dess eventuella plats iskolan. LÄS MER

 5. 5. New Rituals : Materials, Objects and Space

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Dessislava Madanska; [2020]
  Nyckelord :craft; materials; materiality; rituals; bronze; cast; molds; contemplation; meditation; lockdown; objects; spaces; wrapping; sculpture; makers; object design; collectible design; waste materials; exhibition design;

  Sammanfattning : My project unfolds on three different scales:  Materials, Objects and a Space. A research on materials and new technique for their transformation, a creation of functional objects out of the transformed materials, and finally, a spatial environment for the created objects. LÄS MER