Sökning: "art and creation"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden art and creation.

 1. 1. "Var fruktsamma och föröka er..." - men hur? Assisterad befruktning i judisk och katolsk bibeltolkning och teologi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Nina Gunnarsdotter Konnebäck; [2019-06-27]
  Nyckelord :assisted Reproductive Technology; IVF; Judaism; Catholicism; the Story of Creation;

  Sammanfattning : This study is an investigation of the arguments and the discussion concerning Assisted Reproductive Technology (ART) and its relation to doctrines in the Jewish and Catholic faith traditions. In the creation story of the Bible, God commands humans to be fruitful and multiply and in the light of this story, this essay examines the approaches towards ART from the twodifferent perspectives of faith: How are human beings meant to, or allowed to, procreate. LÄS MER

 2. 2. Neural Language Models with Explicit Coreference Decision

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Jenny Kunz; [2019]
  Nyckelord :Coreference; Reference; Entity; Language Models; LM; Neural Networks; RNN; Attention; Deep Learning;

  Sammanfattning : Coreference is an important and frequent concept in any form of discourse, and Coreference Resolution (CR) a widely used task in Natural Language Understanding (NLU). In this thesis, we implement and explore two recent models that include the concept of coreference in Recurrent Neural Network (RNN)-based Language Models (LM). LÄS MER

 3. 3. Konsten att sälja utan att ropa ”KOM OCH KÖP!” : Att genomföra content marketing på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Anna Larsson; Linn Tallberg; [2019]
  Nyckelord :content marketing; digital content marketing; content marketing social media; content marketing strategy;

  Sammanfattning : Content marketing är ett fenomen som vuxit och blivit en trend, på grund av den stora tillgången av information som onlinemiljön bidragit med till företagen. Vad content marketing handlar om har visat sig bristfälligt bland forskare, då det saknas en tydlig akademisk avgränsning. LÄS MER

 4. 4. Disability and the “art” of interpretation: Treaty interpretation methods followed by the Inter-American Court of Human Rights in the Gonzales Lluy et al. v. Ecuador case

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adriana Caballero-Perez; [2019]
  Nyckelord :Treaty interpretation; Inter-American Court of Human Rights; disability; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study is focused on the relationship between treaty interpretation methods and the protection granted to the plaintiffs by the Inter-American Court of Human Rights in its judgment of Gonzales Lluy et al. v. Ecuador. LÄS MER

 5. 5. Federated Learning for Time Series Forecasting Using LSTM Networks: Exploiting Similarities Through Clustering

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fernando Díaz González; [2019]
  Nyckelord :Federated Learning; Time Series Forecasting; Clustering; Time Series Feature Extraction; Recurrent Neural Networks; Long Short-Term Memory;

  Sammanfattning : Federated learning poses a statistical challenge when training on highly heterogeneous sequence data. For example, time-series telecom data collected over long intervals regularly shows mixed fluctuations and patterns. LÄS MER