Sökning: "art branding"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden art branding.

 1. 1. Storytelling på sociala medier : En kvalitativ studie om hur storytelling inom hotell- och restaurangbranschen kan användas som verktyg för att bygga varumärke och leverera känslor på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap (MTS)

  Författare :Philip Norman Rondahl; Alma Backlund; [2023]
  Nyckelord :Storytelling; varumärke; sociala medier; Word of Mouth; relationsmarknadsföring; emotionell marknadsföring.;

  Sammanfattning : Storytelling is a popular marketing tool today and can be used in many different ways for companies. The purpose of this study is to investigate how service companies can use storytelling in social media platforms for marketing purposes and branding. LÄS MER

 2. 2. Trangia Maxi : Development of a Multiple Burner Portable Stove

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Liselott Hultros; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This work was conducted at the request of Trangia, a Swedish company known for selling and manufacturing the classical camping stove “stormköket”. Beyond camping stoves Trangia also offer several accessories for cooking outdoors, for example safe fuel bottles and separate cookware. LÄS MER

 3. 3. Politiker på nätet - Nutidens influencers? : En kvalitativ innehållsanalys om svenska partiledares framställning på Instagram. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Thea Olsson; [2022]
  Nyckelord :Instagram; party leader; political communication; self-presentation; personal brand; Goffman; semiotic analysis; Instagram; partiledare; politisk kommunikation; självpresentation; personligt varumärke; Goffman; semiotisk analys;

  Sammanfattning : A qualitative study of the Swedish party leader’s presentation on Instagram.  Social media has become a big part of political communication. It makes it possible to spread messages and information directly to its voters without having to go through the traditional media, which they needed to before the age of social media. LÄS MER

 4. 4. Ett bra avslut. : En intervjustudie om tidigare anställdas upplevelser av employer branding i ut-fasen av kompetensförsörjningsprocessen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecca Ingman; Theodora Grigoriadou; [2021]
  Nyckelord :employer branding; uppsägning; kompetensförsörjning; arbetsgivarvarumärke.;

  Sammanfattning : Denna studies syfte har varit att undersöka arbetstagares upplevelser av employer branding hos den tidigare arbetsgivaren vid avslutad anställning och efter avslutad anställning. Employer branding står för arbetet med, och utövandet av implementerade strategier för att främja arbetsgivarvarumärket. LÄS MER

 5. 5. The impact of digitalization on logo design

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elias Stråle; Mohammad Selwaye; Khaled Akkad; [2021]
  Nyckelord :Graphic design; Logo design; Branding; Visual Communications; identity; marketing; digitalization;

  Sammanfattning : A logo is a vital part of any company’s visual identity. The following report exploreshow logo design got affected by the recent age of digitalization. The report helpsoutline essential parts of successful logo design for current and future mediums. LÄS MER