Sökning: "art projects"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden art projects.

 1. 1. Exploring the possibilities for MaaS in the everyday mobility - A qualitative study of pilot projects in different phases

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Gabriel Bredstenslien Johansson; [2021-07-07]
  Nyckelord :Mobility as a Service; MaaS; Business modelling; Business model design; Business model development; Business model innovation;

  Sammanfattning : The objective of this research is to identify how MaaS solutions can be designed to have agreater impact on everyday mobility. This research contributes by identifying existing barriersfor present projects in all of their phases as well as expressing possible solutions movingbeyond them, based on state-of-art business model theory. LÄS MER

 2. 2. Frankenstein's Mother - Mapping structures, and researching ways of creating new ones, within the interrelated entanglement of artistic practice and motherhood

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Clara Aldén; [2021-01-11]
  Nyckelord :Motherhood; Clanarchist; Hegemonies; Feminism;

  Sammanfattning : American artist Judy Chicago once told another artist, Helen Million Ruby, that she had tochoose between her children and artistic practice. When asked about this, she commented that she was not giving an ultimatum but merely stating a fact. LÄS MER

 3. 3. Anomaly detection in 5G beam propagation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Katarina Hellgren; Phiphi Tran; [2021]
  Nyckelord :Machine learning; wireless communication; 5G; beam propagation; DBSCAN; KNN; anomaly detection; clustering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Advancements in today's technology has motivated invention of faster mobile communication systems. The fifth generation mobile network, 5G, is the latest version made by the third generation partnership project (3GPP) and expects to both increase connection speed and reduce latency, which eventually will make it applicable in supporting state-of-the art technologies such as virtual reality and self-driving vehicles among others. LÄS MER

 4. 4. Att rida på de små vågorna : Projektledares syn på framgångsfaktorer i folkhälsoprojekt inom offentlig sektor

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sandra Lindström; [2021]
  Nyckelord :folkhälsoprojekt; offentlig sektor; projektframgång; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Projektframgång är ett välstuderat forskningsområde inom projektledning men trots det råder ingen konsensus om vad som gör projekt framgångsrika. Offentliga projekt har andra förutsättningar än projekt i privat sektor, exempelvis påverkan av politiska processer och samverkan med ett stort antal aktörer. LÄS MER

 5. 5. Konsten att kombinera funktioner : En scenariostudie av hållbar urban mobilitet och vattenhantering

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Ludwig von Werder; [2021]
  Nyckelord :mångfunktionella gator; scenarioplanering; hållbar urban mobilitet; hållbar vattenhantering;

  Sammanfattning : Städer utgörs till 20–30 procent av gator, varför dessa är viktiga i arbetet med att minska städers bidrag till klimatförändringarna och att anpassa stadsmiljöer efter extremt väder. Mångfunktionalitet i stadsgator anses vara ett sätt att bemöta dessa utmaningar. LÄS MER