Sökning: "art"

Visar resultat 1 - 5 av 6441 uppsatser innehållade ordet art.

 1. 1. Chariots of the Atlantic Warriors - A Comparative Study of Chariot Motifs on Scandinavian and Iberian Rock Art

  Master-uppsats,

  Författare :Hannes Grahn; [2023-03-17]
  Nyckelord :Bronze Age; Rock art; Chariots; Scandinavia; Iberia; Long-distance interaction; Frännarp; Kivik; Villfara; Iberian warrior stele;

  Sammanfattning : During the last two decades, ideas of long-distance interaction between cultures has gained an increased amount of attention in the field of Bronze Age research. Previous research has shown that such a long-distance interaction, connected to the trade of metal and amber, may have existed between Scandinavia and Iberia, facilitated by a group of seafaring warrior-traders, with a shared identity, set of values and cosmology. LÄS MER

 2. 2. Göteborgssviten: underjorden och Forest Fuel. En fenomenologisk undersökning av två offentliga konstverk genom Rachel Hanns scenografiteori

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Miriam Hagström; [2023-02-21]
  Nyckelord :offentlig konst; plats; Göteborg; fenomenologi; Rachel Hann;

  Sammanfattning : In this thesis, I explore the relationship between two site-specific public artworks in Gothenburg and the public places they inhabit as well as how they affect the experience of said places. This is done through a methodological framework combining a phenomenological approach and observations in situ with an expanded concept of place borrowed from art historian Miwon Kwon. LÄS MER

 3. 3. Så säg mig, var är Povel, vänner? Hur kan jag utvecklas som musikalartist genom att sceniskt undersöka artisten Povel Ramels konstnärskap?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Gustav Gälsing; [2023-02-20]
  Nyckelord :musikal; revy; Povel Ramel; Knäppupp; skådespeleri; scenisk; gestaltning; komedi; humor; imitation; blues; musik;

  Sammanfattning : I år är det i år 100 år sedan artisten Povel Ramel föddes. Till hundraårsjubileet skapade jag en föreställning där jag gestaltade och tolkade Povel och hans musik. I mitt självständiga arbete har jag specifikt valt att undersöka Povel Ramels sceniska utryck när han framför sitt eget material. LÄS MER

 4. 4. KONSTENS STARKA VERKAN En studie av Freuds idéer om den estetiska erfarenheten i ”Michelangelos Mose”

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Julia Nyberg; [2023-01-24]
  Nyckelord :Freud; Psychoanalysis; Aesthetics; Aesthetic experience; The Moses of Michelangelo; Turn of the Century; Vienna; Psykoanalys; Estetisk erfarenhet; Michelangelos Mose; Sekelskiftet; Wien; Estetik;

  Sammanfattning : This thesis analyses Freud’s thoughts on the aesthetic experience through a close reading of his essay “The Moses of Michelangelo” (1914), an overview of his other works about art and literature as well as his historical and discursive context. The historical context is the turn of the century Vienna and Freud’s bi-ography, the discursive context contains Freud’s references to art historians and the contemporary art theories. LÄS MER

 5. 5. Mellanrum: Towards an Entangled Audiovisual Practice

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Julius Norrbom; [2023-01-23]
  Nyckelord :audiovisual; generative art; generative music; modular synthesizer; electronic music; systems; networks;

  Sammanfattning : This artistic research project is a document of an entangled audiovisual practice in progress. With a generative approach and thinking in systems applied to modular synthesizers and procedural computer graphics the aim is to blur the line between the process of generating sounding material and the process of generating visual material. LÄS MER