Sökning: "artelon®"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet artelon®.

  1. 1. Textilteknisk menisk

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

    Författare :Isabell Johansson; Lisa Ivarsson; [2012]
    Nyckelord :artelon®; artimplant; knitted meniscus; medical textile; product development; stickad menisk; medicinsk textil; produktutveckling;

    Sammanfattning : Denna rapport presenterar det examensarbete som gjorts i samarbete med företaget Artimplant. Syftet med arbetet är att ta fram en prototyp av ett meniskimplantat i trikåteknik. Det kräver stickning av en given form och att prototypen ska inneha vissa egenskaper. LÄS MER