Sökning: "article placement"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden article placement.

 1. 1. E-handelns påverkan på materialhanteringsprocessen : En fallstudie på Södra Wood Interiör i Kallinge

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jacob Vikenadler; Emma Mogensen; Linnéa Bosson; [2018]
  Nyckelord :E-commerce; Material handling process; Warehouse; Warehouse layout; Article placement; E-handel; Materialhanteringsprocess; Lager; Lagerlayout; Artikelplacering;

  Sammanfattning : Kurs: Ämnesfördjupande arbete i logistik, 2FE25E, VT 2018  Uppsatsens titel: E-handelns påverkan på materialhanteringsprocessen - En fallstudie på Södra Wood Interiör i Kallinge  Författare: Linnéa Bosson, Emma Mogensen och Jacob Vikenadler  Handledare: Petra Andersson  Examinator: Hana Hulthén  Bakgrund och problemdiskussion: E-handeln har vuxit mycket under de senaste åren. E-handeln inom byggvarubranschen är något som inte slagit igenom än men är idag påväg uppåt. LÄS MER

 2. 2. A strategic distribution model for an upscaling project at an emerging market - and a blockchain technology use case approach to the supply chain

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Anes Sestic; William Ribbing Dahlgren; [2018]
  Nyckelord :Distributed manufacturing; upscaling; supply chain planning; network planning; scenario planning; blockchain technology; business development; supply chain management; simulation modelling; transparency; traceability; Business and Economics;

  Sammanfattning : Background: Globalization is a phenomenon which has been around since the mid- 19th century, influencing companies to either expand existing markets or entering new markets, to seek new profits. For companies with a global supply chain, the total supply chain cost is a vital factor. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av materiallager : En fallstudie på PMC Cylinders materiallager

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Victor Lohman Lohman; Tobias Borge; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To be a highly competitive company in today's market, it is important for companies to utilize their resources as efficiently as possible. Customers have high demands on price, quality, and delivery reliability and in order to meet the customers hard and growing demands, it is important for the companies to work with continuous improvements. LÄS MER

 4. 4. Article placement for an efficient order picking

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Sebastian Arnesson; Emil Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :Artikelplacering; artikelklassificering; ABC-analys; orderplockning; uttagsfrekvens; reservdelslager;

  Sammanfattning : Lager har en betydelsefull roll i många försörjningskedjor. Att driva ett lager medför stora kostnader och företag strävar därför efter att ha en så effektiv lagerhållning som möjligt. Ett sätt att förbättra sin lagerhållning är att klassificera sina artiklar och placera dem utefter denna klassificering. LÄS MER

 5. 5. Lagerdesignens effekt på orderplockprocessen : En nulägeskartläggning på en distributionscentral för motiv till förbättringsåtgärder som ökar effektiviteten i plockflödet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Amanda Fredriksson; Lisa Ahlgren; [2018]
  Nyckelord :Inventory; Warehouse layout; Article placement; Order picking; Lean production; Article classification; Distribution centre; ABC-classification; Material handling; Storage system; Lager; Lagerlayout; Artikelplacering; Orderplock; Lean; Distributionslager; Artikelklassificering; ABC-klassificering; Materialhantering; Lagringsprinciper;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of the study is to identify a distribution center's deficiencies in the warehouse layout and article placement to enable streamlining in the order picking process.  In order to enable a response to the purpose, the following three questions have been formulated: 1. LÄS MER