Sökning: "artificiellt ljus"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden artificiellt ljus.

 1. 1. TIME FOR SHIFT CHANGE IN THE FABRIC OF EXISTENCE Exploring the role of darkness and artificial light for humans and biodiversity

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Maya Strömgren; [2021-06-23]
  Nyckelord :Darkness; artificial light; light pollution; biodiversity; human- non-human relations; all-ecology; non-representational theory; Mörker; artificiellt ljus; ljusföroreningar; biodiversitet; människa-natur relationer; all-ekologi; non-representational theory;

  Sammanfattning : This thesis departs from the loss of biodiversity due to artificial light at night. The diurnal human has taken over all hours of the day instead of the natural light once, meaning that space and time have become limited for the nocturnal living species. LÄS MER

 2. 2. Trygga urbana miljöer efter mörkrets inbrott : en ljusdesign på Östra kyrkogårdens minneslund i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elvira Jubel; [2021]
  Nyckelord :Ljusdesign; belysning; trygghet; ljussättning; ljusföroreningar; minneslund;

  Sammanfattning : Med hjälp av artificiellt ljus kan vi skapa tryggare utomhusmiljöer för att människor ska kunna röra sig fritt efter mörkrets inbrott. Det är dock ohållbart att belysa alla delar av en stad med tanke på de miljörisker som finns vid ljussättning. LÄS MER

 3. 3. Stad i ljus : hållbar utveckling och ljusföroreningar i samband med planering av artificiellt ljus

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Louise Kraft; Matilda Nyström; [2021]
  Nyckelord :sustainable development; social sustainability; light pollution; hållbar utveckling; social hållbarhet; ljusföroreningar;

  Sammanfattning : Today, artificial light is considered to be an obvious part of cities and it can fulfill many functions and purposes. Natural light and darkness are expected to return in longer as well as shorter life cycles of all living organisms since light affects their existence. LÄS MER

 4. 4. Belysning i det urbana landskapet : vilka värden och aspekter inkluderas vid ljussättningen av våra städer?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Nina Södergren; [2021]
  Nyckelord :ljusdesign; belysningsplanering; stadsplanering; landskapsarkitektur; urban miljö; offentlig plats; planering; design; ljus; belysning; värden; aspekter; lighting design; light planning; urban planning; landscape architecture; public place; urban environments; planning; design; lighting; artificial light; values; aspects;

  Sammanfattning : Artificiell belysning i urbana offentliga miljöer fyller en nödvändig funktion för att människor ska kunna ha ett fungerande vardagsliv. Ljus möjliggör säker och trygg transport mellan olika målpunkter och bidrar till att människor kan ta del av det städer har att erbjuda även efter mörkrets intrång. LÄS MER

 5. 5. Optimizable Hydroponic Plant Incubator : Building a hydroponic plant incubator with a highly optimizable environment

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik

  Författare :Jonathan Ling; Gustav Lindstrand; [2021]
  Nyckelord :Hydroponic systems; Mechatronics; Plant growth; Optimization; Hydroponiska system; Mekatronik; Odling; Optimering;

  Sammanfattning : This report investigates how to build a compact, optimizable and at the same time user friendly hydroponic systemfor growing plants as efficiently as possible. Hydroponics grows plants using water with dissolved nutrients instead of soil, allowing faster and more efficient growth. LÄS MER