Sökning: "artighetsstrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet artighetsstrategier.

 1. 1. Making an exit - Don't forget your face on the way out : Swedish politician's exit-strategies when face is threatened

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Nastasja Bujwid Hugosson; [2021]
  Nyckelord :face; apologies; scandals; political scandals; excuses; face theory; image repair theory; ursäkter; skandaler; politiska skandaler; ansikte; artighetsstrategier;

  Sammanfattning : This essay is a qualitative study where the theory of face and image repair theory evaluate the apologetic strategy of a pudel. The analysed data is from Swedish former Members of Parliament that had to leave their positions due to scandals they were involved in that affected them personally. LÄS MER

 2. 2. ARTIGHETSSTRATEGIER I JAPANSKA INTERNETFORUM

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Mikaela Klein; [2018-04-03]
  Nyckelord :japanska; artighetsstrategier; pragmatik;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar ämnet artighetsstrategier i det japanska internetforumet Hatsugen Komachi. Syftet är att undersöka hur många gånger en viss artighetsstrategi används vid en begäran. Flera undersökningar om vilken artighetsstrategi som används mest har gjorts tidigare, men de har inte berört hur det ser ut i internetforum. LÄS MER

 3. 3. Bäste Den det vederbör : En studie av artighet i skriftliga klagomål till en svensk myndighet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Sara Assadi; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna undersökning analyseras hur artighetsstrategier och ansiktshot realiseras med Brown & Levinsons artighetsteori som grund. Materialet består av sextio skriftliga klagomål som Stockholms stads trafikkontor tagit emot mellan åren 1977 och 2017. LÄS MER

 4. 4. "Att vara relevant och samtidigt generell”: Närhet och distans i en barnrättsorganisations livechattar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Sofia Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Bris; barn; unga; stöd online; livechatt; textanalys; artighetsstrategier; närhet; distans; sociala strategier; förtrolighetsstrategier; försiktighetsstrategier; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur den svenska barnrättsorganisationen Bris skapar förtroende och visar försiktighet i sina livechattar, som riktar sig direkt till barn och unga under 18 år. Syftet är att undersöka vilka språkliga strategier som kuratorer på Bris använder i sina svar till barnen för att skapa kontakt och närhet, men samtidigt visa respekt och hålla distans. LÄS MER

 5. 5. Vems vårdplan? : En studie av mottagaranpassningsstrategier i fyra regioners Min vårdplan för bröstcancerpatienter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Caroline Björklund; [2018]
  Nyckelord :Mottagaranpassning; patientinformation; bröstcancer; Min vårdplan; systemisk-funktionell grammatik; tilltal; omtal; modalitet; identifikation; inkludering; exkludering; indirekthet; artighetsstrategier;

  Sammanfattning : Individuella vårdplaner för cancerpatienter infördes 2009 i och med den nationella cancerstrategin och syftar till att ge varje patient en samlad bild av besök, behandling och sjukdom. I den här uppsatsen undersöks olika strategier för mottagaranpassning i fyra regioners Min vårdplan för patienter med bröstcancer. LÄS MER