Sökning: "artikelöversikt"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet artikelöversikt.

 1. 1. Balans i vardagens aktiviteter, hälsa och välbefinnande hos föräldrar som förvärvsarbetar : En Scoping Review

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Amanda Engkvist; Maja Göth; [2022]
  Nyckelord :Aktivitetsbalans; arbetsliv; arbetsterapi; fritid; fäder; life balance; lifestyle balance; mödrar; work-family conflict; work-life balance;

  Sammanfattning : Introduktion: Obalans i vardagen kan leda till stressrelaterade besvär. Föräldrastress finns hos både mödrar och fäder vilket i sin tur kan leda till sämre mental hälsa. Balans i livet är generellt relaterat till hälsa och välbefinnande. Det finns olika balansbegrepp inom arbetsterapin. LÄS MER

 2. 2. Ofrivillig ensamhet hos äldre personer : En kvalitativ litteraturstudie om äldres erfarenheter av ofrivillig ensamhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Julia Dahlberg; Daniella Johansson; [2021]
  Nyckelord :Experiences; loneliness; older persons; Ensamhet; erfarenheter; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den äldre befolkningen ökar i rask takt och bor i större utsträckning hemma längre. Människan är beroende av gemenskap och de äldre är en utsatt grupp som löper större risk att drabbas av ensamhet. LÄS MER

 3. 3. Islam och idrottsundervisning - En litteraturstudie om svårigheter och möjligheter i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Patrik Hallner; Jure Šošić; [2018-09-21]
  Nyckelord :Idrottsundervisning; Islam; Muslim;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien är att sammanställa erfarenheter kring Islam i idrottsundervisningen. Vårt fokus ligger i att granska litteraturen och därefter identifiera samt sätta eventuella svårigheter i kontext till de lösningsidéer relaterade till Islam och idrottsundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Autismkompetens gör skillnad : En Litteraturstudie om mötet med sjukvården för person med autism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lena Holmberg; [2017]
  Nyckelord :Autism; Autism spektrum tillstånd; Autismspecifik kompetens; möte och sjuksköterska;

  Sammanfattning : Abstrakt   Bakgrund: Autism är en neurologisk dysfunktion som ingår i gruppen autismspektrum disorder (ASD). Dysfunktion ger en skörhet som ofta leder till ohälsa. Som sjuksköterskor kan vi möta dessa patienter inom alla vårdområden och då skulle autismspecifik kompetens behövas. LÄS MER

 5. 5. Hund i vården : Fysiska, Psykiska och Sociala effekter av arbete med vårdhund

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Martelleur; [2013]
  Nyckelord :Pet therapy; animal facilitated therapy; physical effects; psychical effects; social effects; vårdhund; djurassisterad terapi; fysiska effekter; psykiska effekter; sociala effekter;

  Sammanfattning : Background: Pet therapy has existed as a concept since 1964 when the American child psychologist Boris Levinson coined the term. Nowadays Animal Assisted Activity (AAA) and Animal Assisted Therapy (AAT) are both recognized concepts, and with progressed research the science of pet therapy increases. LÄS MER