Sökning: "artikel 14 EKMR"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden artikel 14 EKMR.

 1. 1. Äktenskap för alla? En analys av hur samkönade par kan få en rätt att gifta sig enligt Europakonventionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Rosenqvist; [2022]
  Nyckelord :Folkrätt; Familjerätt; Samkönade äktenskap; EKMR; Europakonventionen; Mänskliga rättigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Samkönade äktenskap har sedan början av 2000-talet blivit tillåtna i stora delar av Europa. Utvecklingen har däremot inte spridits jämnt över alla Europas länder och det finns heller inte en rätt för samkönade par att gifta sig enligt Europakonventionen. I fallet Schalk and Kopf v. LÄS MER

 2. 2. Förändra för individen idag för att förbättra för gruppen i morgon : En idéanalys av Europadomstolens resonemang om diskriminering enligt artikel 14 av romers mänskliga rättigheter under EKMR

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Emelie Strandberg; [2022]
  Nyckelord :Human rights; private rights; universal human rights; discrimination; civil society; strategic litigation; European Charter on Human Rights; European Court of Justice; Mänskliga rättigheter; partikularism; universalism; diskriminering; civilsamhället; strategisk processföring; Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna; Europadomstolen;

  Sammanfattning : Human rights are presumed to be universal given the universal declaration on human rights by the United Nations in 1948. Half a century has passed, and private human rights such as group rights are discriminated against worldwide. LÄS MER

 3. 3. Sårbart skydd – en undersökning av rätten till jämlik tillgång till en effektiv asylprocess för asylsökande med PTSD utifrån Europakonventionen ur ett kritiskt intersektionalitetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Lie; [2021]
  Nyckelord :PTSD; asylprocess; EKMR; CRPD; folkrätt; asylrätt; funktionsrätt; intersektionalitet; jämlikhet; sårbarhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay examines the equal right to access to an effective asylum process for asylum seekers with PTSD under the European Convention on Human Rights. In the asylum process, certain criteria are set out for determining the credibility of the asylum story. PTSD is a disability that makes it difficult for the asylum seeker to meet these criteria. LÄS MER

 4. 4. Spring som en tjej : en studie om könstester inom friidrott och dess förhållande till artikel 8 och 14 EKMR utifrån ett ras- och genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Ottosson; [2021]
  Nyckelord :Article 8 ECHR; sports law; gender verifications; Caster Semenya; article 14 ECHR; feminist perspective; Critical Race Theory; könstester; idrottsjuridik; Caster Semenya; artikel 14 EKMR; Artikel 8 EKMR; genusrättsvetenskap Critical Race Theory;

  Sammanfattning : This thesis examines gender verifications issues in track and field from a feminist and antiracist perspective. In 2019 the international governing body for the sport of athletics (World Athletics) introduced limits on blood testosterone levels for women with some types of Differences in sex development (DSD) in races from 400 metres to 1 mile. LÄS MER

 5. 5. Sympatiåtgärders bristande proportionalitet - en inskränkning av den negativa föreningsrätten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Julia Lilja; Emina Sefic; [2019]
  Nyckelord :Sympatiåtgärder; negativ föreningsrätt; proportionalitetsprincipen; stridsåtgärder; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Stridsåtgärder anses vara en av grundpelarna inom svensk arbetsrätt och fungerar som ett medel att balansera ut makterna på arbetsmarknaden. Sympatiåtgärder är en typ av stridsåtgärd som regleras internationellt såväl som nationellt. LÄS MER