Sökning: "artikel 49 EG-fördraget"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden artikel 49 EG-fördraget.

 1. 1. Är det svenska spelmonopolet förenligt med EG-rätten? : Nationell lagstiftning mot EG-fördraget

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Allem Tensaye; Anna Hallqvist; [2006]
  Nyckelord :proportionalitetsprincipen; icke-diskrimineringsprincipen; främjandeförbudet; Gebhard-testet; lotterilagen; EG-fördraget;

  Sammanfattning : SammanfattningEG-fördraget reglerar de grundfriheter varje medlemssats medborgare har rätt till, såsom friheten att utöva tjänster och friheten att etablera sig i en annan medlemsstat. Medlemsstaterna skall värna om en öppen marknad med fri konkurrens. LÄS MER

 2. 2. ICI-målet och rätten till fri etablering inom EU - särskilt om restriktioner för det egna landets medborgare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anders Täreby; [2001]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En grundläggande frihet inom EU är rätten till fri etablering. Enligt artikel 43 i EG-fördraget förbjuds inskränkningar för medborgare och bolag i en medlemsstat att fritt etablera sig i en annan medlemsstat. LÄS MER