Sökning: "artikel 9"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden artikel 9.

 1. 1. Slakt i Guds namn - En kritisk granskning av djurskyddslagens förenlighet med artikel 9 EKMR

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Zarén; [2018]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; Religionsfrihet; Religiös slakt; Djurskydd; European Court of Human Rights; Mänskliga rättigheter; Europakonventionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Religiös slakt påbjuds inom både islam och judendom. Gemensamt för dessa metoder är att djuret ofta slaktas utan föregående bedövning. Denna slakt är i Sverige förbjuden enligt 14 § djurskyddslagen (1988:534). Samtidigt stadgas i artikel 9 EKMR rätt till religionsfrihet. LÄS MER

 2. 2. Gud är större - En undersökning av religionsfrihetens omfattning avseende böneutrop

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alicia Grethes; [2018]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; religionsfrihet; böneutrop; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att utreda möjligheterna för ett nationellt förbud mot böneutrop i Sverige med utgångspunkt i regleringarna om religionsfrihet i regeringsformen respektive Europakonventionen. I uppsatsen har en rättsdogmatisk metod använts i samverkan med ett kritiskt perspektiv på den gällande rätten och avsaknaden av praxis på området. LÄS MER

 3. 3. Samvetsfrihet som rättsligt begrepp – En rättsvetenskaplig analys av samvetsfrihetens självständiga betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Leonard Wigen; [2018]
  Nyckelord :Folkrätt; statsrätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The judgment of the Swedish Labour Court AD 2017 no 32 concerned a Christian midwife who wanted employment at three women’s clinics on the condition that she could not participate in abortion activities. In that regard, she claimed that the freedom of conscience should be distinguished from the freedom of religion under Article 9 in the European Convention on Human Rights. LÄS MER

 4. 4. Utvisning på grund av brott - konflikt mellan barnets bästa och samhällsintresset

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Viktorija Zonina; [2018]
  Nyckelord :barnets bästa; samhällsintresse; utvisning på grund av brott; nationell lagstiftning; EU-rätt; Barnkonventionen; Freeman; Archard; Zermatten;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks det vilka rättigheter barn innehar vid förälders utvisning på grund av brott. Det är ett omdiskuterat ämne inom den politiska debatten, speciellt på senare tid när regeringen bestämde att inkorporera Barnkonventionen. LÄS MER

 5. 5. Undantag från mervärdesskatt för förvaltning av särskilda investeringsfonder : Den svenska regleringens tolkning och tillämpning i en EU-rättslig kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Ahlqvist; [2018]
  Nyckelord :mervärdesskatt; särskilda investeringsfonder; värdepappersfonder; specialfonder; direktivkonform tolkning; direkt effekt; undantag; förvaltning; fonder; EU-rätt;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks tolkningen och tillämpningen av undantaget från mervärdesskatt för förvaltning av särskilda investeringsfonder ur en EU-rättslig synvinkel. I svensk lagstiftning finns undantaget stadgat i 3 kap. 9 § ML. Motsvarande artikel i mervärdesskattedirektivet är art. LÄS MER