Sökning: "artikel om ledning"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden artikel om ledning.

 1. 1. Private Equity som värdeskapare : En studie om EQT

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Max Sandnabba; Oscar Ragnarsson; [2024]
  Nyckelord :Private Equity; PE; EQT; långsiktigt värdeskapande; portföljbolag;

  Sammanfattning : EQT AB, ett av världens största Private Equity (PE) bolag, studeras för att utreda vilkavärdeskapande strategier bolaget tillämpar i sina portföljbolag. Frågorna som ställs är vilkavärdeskapande strategier som implementeras i portföljbolagen och om dessa strategier kanhärledas till EQT som ägare. LÄS MER

 2. 2. Brinnande ord och yttrandefrihetens gränser - En undersökning av koranbränningarnas rättsliga ställning i svensk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sebastian Holmberg; [2023]
  Nyckelord :Statsrätt; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The second chapter, section 1 of the instrument of Government does not pro-vide a clear interpretation of what constitutes legitimate restrictions on free-dom of expression. This causes issues concerning the interpretation of free-dom of expression in Swedish law. LÄS MER

 3. 3. Den upphovsrättsliga apokalypsen - En studie om användningen av skyddade verk som träningsdata för att generera nya alster genom kreativ artificiell intelligens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Cronberg; [2023]
  Nyckelord :Upphovsrätt; IT-rätt; Rättsinformatik; TDM; AI; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En fortskridande teknisk utveckling har inneburit större möjligheter att exploatera upphovsrättsligt skyddat material i den digitala miljön. En teknik som särskilt har uppmärksammats är kreativ artificiell intelligens, som kan användas för att generera nya litterära eller konstnärliga verk. LÄS MER

 4. 4. 36 § AvtL i en internationellt privaträttslig kontext - En studie kring internationellt tvingande svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Säll; [2022]
  Nyckelord :Internationell privaträtt; avtalsrätt; internationellt tvingande regler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varför domstolar i staten A ska beakta och tillämpa lagar tillhörande staten B:s rättsordning är fortfarande omdiskuterat. Redan på 1600- och 1700-talet lanserade holländska jurister som Johannes Voet och Ulric Huber idén om comitas gentium – internationell artighet gentemot främmande stater. LÄS MER

 5. 5. Persecution based on sexual orientation or gender identity - A crime under international law?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ebba Torgersson; [2020]
  Nyckelord :Public international law; Folkrätt; LGBT; Rome Statute; Article 7 1 h ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : People of sexual and gender minorities have for decades been discriminated, harassed and prosecuted in large parts of the world due to their sexual orientation or gender identity. Although the acceptance for these groups has increased over the past couple years, the problems still persists. LÄS MER