Sökning: "artikelanvändning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet artikelanvändning.

  1. 1. Preposition and article usage in learner English : An investigation of negative transfer

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

    Författare :Håkan Almerfors; [2018]
    Nyckelord :Error Analysis; article usage; preposition usage; negative transfer; corpus study; Swedish learners of English; Portuguese learners of English; felanalys; artikelanvändning; prepositionsanvändning; negativ språköverföring; korpusundersökning; svenska elever som studerar engelska; portugisiska elever som studerarar engelska;

    Sammanfattning : The ways in which someone’s first language (L1) influences his or her second language (L2) to create errors, that is negative transfer, is a topic that has received much attention in the field of Second Language Acquisition (SLA). Previous research has suggested that negative transfer is responsible for many errors. LÄS MER