Sökning: "artikelplacering"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet artikelplacering.

 1. 1. E-handelns påverkan på materialhanteringsprocessen : En fallstudie på Södra Wood Interiör i Kallinge

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jacob Vikenadler; Emma Mogensen; Linnéa Bosson; [2018]
  Nyckelord :E-commerce; Material handling process; Warehouse; Warehouse layout; Article placement; E-handel; Materialhanteringsprocess; Lager; Lagerlayout; Artikelplacering;

  Sammanfattning : Kurs: Ämnesfördjupande arbete i logistik, 2FE25E, VT 2018  Uppsatsens titel: E-handelns påverkan på materialhanteringsprocessen - En fallstudie på Södra Wood Interiör i Kallinge  Författare: Linnéa Bosson, Emma Mogensen och Jacob Vikenadler  Handledare: Petra Andersson  Examinator: Hana Hulthén  Bakgrund och problemdiskussion: E-handeln har vuxit mycket under de senaste åren. E-handeln inom byggvarubranschen är något som inte slagit igenom än men är idag påväg uppåt. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av materiallager : En fallstudie på PMC Cylinders materiallager

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Victor Lohman Lohman; Tobias Borge; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To be a highly competitive company in today's market, it is important for companies to utilize their resources as efficiently as possible. Customers have high demands on price, quality, and delivery reliability and in order to meet the customers hard and growing demands, it is important for the companies to work with continuous improvements. LÄS MER

 3. 3. Optimeringsmetod för färdigvarulager : En fallstudie hos Emballator Växjöplast

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Beatrice Lidner; Emilia Grenstadius; [2018]
  Nyckelord :safety; service level; utilization rate; order picking time; capital tied up; färdigvarulager; optimering; multi-criteria optimization; säkerhet; servicenivå; volymutnyttjande; plocktid; kapitalbindning;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur Emballator Växjöplast prioriterar och resonerar kring aspekterna volymutnyttjande, plocktid, säkerhet, kapitalbindning och servicenivå vid optimering av deras färdigvarulager. Författarna kom fram till följande slutsats: Fallföretaget prioriterar säkerhet högst för att skydda individen Servicenivå prioriteras efter säkerhet då de arbetar kundfokuserat. LÄS MER

 4. 4. ABC-klassificering och framtagning av strategier för artikelplacering i AB Mahols nya lager

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Oskar Engberg; Sean Minardi; [2018]
  Nyckelord :ABC-klassificering; Artikelplacering; Uttagsfrekvens; Ergonomi; Gyllene zonen.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete avser att effektivisera AB Mahols lagerverksamhet när dem ska flytta till ett nytt lager. Syftet med examensarbetet är att utforma olika strategier för att placera artiklarna i lagret utefter en ABC-klassificering. LÄS MER

 5. 5. Artikelplacering i lager : Simulering med Arena

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/OptimeringsläraLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/OptimeringsläraLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Miranda Frenell; Mathilda Widén; [2018]
  Nyckelord :Artikelplacering; lager; simulering; Arena; lagerlayout;

  Sammanfattning : Fallstudier visar att man kan erhålla betydliga fördelar om man designar och driver ett lager på ett lämpligt sätt. Man har även genom analytiskamodeller och simuleringar visat att transporttiden kan hållas nere om artiklarna lagerhålls på bestämda platser i lagret. LÄS MER