Sökning: "artiklar genus"

Visar resultat 1 - 5 av 258 uppsatser innehållade orden artiklar genus.

 1. 1. Skildringen av den våta fittan: En granskning av amerikanska reaktioner på raplåten WAP

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Hedda-Louise Birgersson Wagner; [2021]
  Nyckelord :Populärkultur; hiphop; intersektionalitet; Cardi B; Megan Thee Stallion; sexualitet; USA; Law and Political Science; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : I augusti 2020 släpper de kvinnliga hiphopartisterna Cardi B och Megan Thee Stallion låten WAP (Wet Ass Pussy). Låtsläppet blir internationellt uppmärk- sammat och låten blir debatterad utifrån det sexuellt explicita språk som används. LÄS MER

 2. 2. Beyond The Frame : A Literature Review of Sex Differences and Female Specific Expressions of Autism Spectrum Disorder

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Samuel Lundström; [2021]
  Nyckelord :ASD; autism; sex differences; females; female phenotype; gender; gender stereotyping; AST; ASD; Autism; Könsskillnader; Kvinnor; Kvinnlig fenotyp; Könstereotyper; Genus;

  Sammanfattning : Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neuro-developmental diagnosis that occurs around four times more often in males compared to females. Most of what is known about ASD, as well as diagnostic criteria and screening tools are therefore based on male expressions. LÄS MER

 3. 3. Porträtteringen av entreprenörer i lantbrukspress : en befästning och frigörelse av stereotypa mönster

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Josephine Andersson; Lovisa Ek; [2021]
  Nyckelord :entreprenör; genus; lantbrukare; mediebilder; stereotypa mönster;

  Sammanfattning : Entreprenörer och lantbrukare är manligt kodade koncept med manliga konnotationer. När lantbrukare studeras som företagare finns det en risk att den maskulint kodade entreprenören i samklang med den maskulint kodade lantbrukaren blir dubbelt stereotypiserad. LÄS MER

 4. 4. "Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem" : En kvantitativ innehållsanalys om artiklars innehåll före och efter Metoo

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Andrea Lindelöw; Johanna Lönnberg; [2021]
  Nyckelord :Feminism; jämställdhet; kvantitativ innehållsanalys; metoo; sexuella övergrepp; våld mot kvinnor;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur rapporteringen om sexuella övergrepp och våld mot kvinnorhar sett ut år 2015 och år 2019 i Aftonbladet och Dagens Nyheter. Undersökningen har utförtsgenom ett urval av slumpmässigt utvalda artiklar samt tidigare forskning för att kunna styrkadet resultat som presenteras i denna studie. LÄS MER

 5. 5. Nyhetsmediernas rapportering om mördare : En kvalitativ innehållsanalys av svenska tidningsmedier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Gabriella Lundevall; Natalie Rönn Westling; [2021]
  Nyckelord :Gender; female killers; male killers; normative femininity; hegemonic masculinity; media.; Genus; kvinnliga mördare; manliga mördare; normativ femininitet; hegemonisk manlighet; media.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur manliga- och kvinnliga mördare porträtteras i nyhetsmedia samt de eventuella skillnader som finns i porträtteringen. Fokus ligger på att se om det finns ett tydligt mönster för hur dessa fyra mördare porträtteras i media samt skillnader mellan en manlig mördare och en kvinnlig mördare som har begått snarlika brott. LÄS MER