Sökning: "artiklar om bemötande inom vården"

Visar resultat 1 - 5 av 252 uppsatser innehållade orden artiklar om bemötande inom vården.

 1. 1. TRANSPARENS. Att bli bemött som transperson inom vården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Patimat Aslakhanova; [2024-01-30]
  Nyckelord :Bemötande; omvårdnad; sjukvårdspersonal; transpersoner; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transpersoner är en samhällsgrupp som rapporterar högre grad av diskriminering inom sjukvårdssystemet än cispersoner, något som grundar sig i cisnormativiteten som råder i världen och i vårdsystemet. Transpersoners hälsobehov är mångfacetterade och kan innefatta både könsbekräftande vård samt generell sjukvård. LÄS MER

 2. 2. VÅLDSUTSATTA KVINNORS UPPLEVELSER AV VÅRDMÖTET. En litteraturstudie om kvinnor utsatta för våld i nära relation

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Johansson; Carmen Izquierdo; [2024-01-29]
  Nyckelord :Bemötande; kvinnor; upplevelser; våld i nära relation; vårdmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation drabbar en tredjedel av världens kvinnor, och är det mest förekommande våldsbrottet som kvinnor utsätts för. Våldet kan vara fysiskt, känslomässigt, sexuellt, socialt och ekonomiskt, och det krävs flera åtgärder och typer av stöttning för att hjälpa de utsatta kvinnorna inom vården. LÄS MER

 3. 3. OMVÅRDNAD RELATERAD TILL RELIGIOSITET OCH ANDLIGHET. En litteraturöversikt om patienters upplevelser inom psykiatrin

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mariella Bewick; Raquel dos Santos; [2024-01-26]
  Nyckelord :Holistiskt synsätt; Livsvärld; Omvårdnad; Psykisk Ohälsa; Religiositet och andlighet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem som ökar både bland unga och vuxna i Sverige och diagnosgruppen är den enskilt största. Trots utveckling inom psykiatrisk vård har livskvalitén för personer med psykiska funktionshinder inte förbättrats. LÄS MER

 4. 4. Mödrars erfarenheter av vården vid postpartumdepression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emelie Leijon; Sara Persson; [2024]
  Nyckelord :Care; experience; mothers; postpartumdepression; Erfarenhet; mödrar; postpartumdepression; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) är en diagnos som uppkommer inom de första 6 veckorna efter en förlossning. PPD är en av de vanligaste komplikationerna under postpartumperioden med en prevalens på 10–15%. LÄS MER

 5. 5. Patienter med obesitas upplevelser vid möten med vårdpersonal : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Milla Norgren Bengtsson; Hanna Trulsson; [2024]
  Nyckelord :Kvalitativ studie; Obesitas; Patienter; Upplevelser; Vårdmöte;

  Sammanfattning : Bakgrund: Obesitas har i modern tid blivit en av världens största epidemier, där allt fler blir drabbade. Tillståndet kan leda till såväl somatiska som psykiatriska sjukdomstillstånd. Internationellt lever idag cirka 650 miljoner människor med obesitas. Behandlingsmetoder i Sverige syftar till både kortsiktig och långsiktig hälsa. LÄS MER