Sökning: "artilleri"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet artilleri.

 1. 1. Strid i bebyggelse - Vilka faktorer möjliggör framgång

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Lars Rask; [2018]
  Nyckelord :Operation Iraqi Freedom; Operation Vigilant Resolve; Operation Phantom Fury; Military Operations in Urban Terrain MOUT ; Strid i bebyggelse SIB ; Future Wars; Urban Operations; Lessons learned Urban Warfare; Urban Warfare;

  Sammanfattning : Världen globaliseras och urbaniseras i en allt högre takt vilket innebär utmaningar för framtida försvarsmakter. Försvarsmakterna kommer mer frekvent att få lösa militära operationer genom strid i bebyggelse (SIB). LÄS MER

 2. 2. Development and evaluation of a six degrees of freedom model of a 155 mm artillery projectile

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Marcus Thuresson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this Master Thesis, the author has evaluated a six degrees of freedom model of a 155 mm artillery projectile commonly used in the Swedish Armed Forces and compared it to a modified point mass trajectory model of the same projectile. Uncertainties in the six degrees of freedom model were assumed to evaluate the precision of the model compared to the precision of the real fire data. LÄS MER

 3. 3. Artilleritaktik : Kodifiering i två tidsepoker, konsekvenser?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Olle Algotson; [2014]
  Nyckelord :artillery tactics; artillery; artillery regulation; artillery battalion; artilleritaktik; artilleri; artillerireglemente; artilleribataljon;

  Sammanfattning : Det svenska artilleriet är på väg att införa ett nytt haubitssystem till artilleribataljonerna. Det är inte bara ett nytt haubitssystem som är under införande utan också ett nytt reglemente. Det reglemente som finns idag är Förhandsutgåva Artillerireglemente Artilleribataljon 2012 och som titeln avslöjar är det en förhandsutgåva. LÄS MER

 4. 4. Artilleri i nationell konflikt : En studie om finländskt principfokus i det Finska vinterkriget och en jämförelse med svenska artillerireglementet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Fredrik Hallström; [2012]
  Nyckelord :Artilleri; Krigföringens principer; Finska vinterkriget; Artillerireglementet;

  Sammanfattning : Den svenska något begränsade artilleri-förmågan skall kunna verka effektivt i alla konfliktnivåer och detta skapar behov av erfarenhetsinhämtning av tidigare konflikter. Finska vinterkriget har i denna uppsats behandlats för att utvärdera en konflikt av nationell karaktär liknande den svenska försvarsmakten skulle kunna ställas inför. LÄS MER

 5. 5. Archer i ökenterräng : En jämförelse med Brittisk bandhaubits M109 i Kuwaitkriget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Niklas Järvholm; [2012]
  Nyckelord :Archer; M109A2; öken; terränginverkan; taktiska krav.;

  Sammanfattning : I modern tid har flertalet konflikter utspelat sig i ökenterräng och den nya svenska försvarspolitiken utesluter inte ett svenskt deltagande i en framtida ökenkonflikt. Samtidigt så inför den svenska försvarsmakten det moderna artillerisystemet Archer. LÄS MER