Sökning: "artistic learning"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden artistic learning.

 1. 1. Piano Concerto in G by Maurice Ravel : The performance preparation process in the context of various influences on the performer

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Iveta Calite; [2019]
  Nyckelord :Maurice Ravel; Piano Concerto in G; performance; orchestra; interpretation; learning process;

  Sammanfattning : In this study, I do a research on my own ways and the influences that helped me to prepare Ravel’s Piano Concerto in G interpretation and performance. Is it an intuition, inspiration from a recording or something I have learned in a master- class. LÄS MER

 2. 2. Middle Eastern Violin Method : A Method for Teaching and Transcribing Middle Eastern Music

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för folkmusik

  Författare :Alan Majeed; [2019]
  Nyckelord :Middle Eastern Music; Kurdish Music; Persian Music; Turkish Music; Arabic Music; Violin Method; music pedagogy;

  Sammanfattning :         My project is first and foremost about developing a pedagogical method for teaching Middle Eastern folk and classical music on the violin. As a secondary goal, I want to know if my own playing could benefit from applying such a method and become more skilled in expressing myself artistically on my instrument. LÄS MER

 3. 3. för att jag måste förgylla dem alla : Om konstnärliga aspekter av läraryrket, om möjligheter och om motstånd

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Anna Gräslund; [2019]
  Nyckelord :Practical knowledge; teaching; learning; school; art; autonomy; chronos; kairos; Praktisk kunskap; undervisning; lärande; skola; konst; autonomi; kronos; kairos;

  Sammanfattning : Syftet med denna vetenskapliga essä är att undersöka konstnärliga aspekter av undervisningen, hur de kan yttra sig och vilken betydelse de kan ha, samt vilka förutsättningar som behövs för att kunna utföra arbetet konstnärligt, där fokus ligger på begreppen autonomi och tid. Utgångspunkten är en gestaltning av en lärare, tillika facklig företrädares vardag. LÄS MER

 4. 4. A Microhistory of Congregational Music-Making in Överselö, Stallarholmen 1754

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Hanna Drakengren; [2018-08-02]
  Nyckelord :Hymnal accompaniment; Seventeenth Century; Sweden; Gren and Stråhle organ; 1697 Hymnal; Överselö; Handwritten chorale books;

  Sammanfattning : In 1754 an organ was built in Överselö Church whose purpose was to accompany the congregational singing. My question in this project is to investigate how the accompaniment of the specific congregational singing in Överselösounded. Sweden adopted its first common hymnal in 1695/97. LÄS MER

 5. 5. Från reproduktion till produktion : En intervjustudie om hur lärare beskriver sin undervisning om idégenerering på Estetprogrammet

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Nordell; [2018]
  Nyckelord :Idea generation; creativity; Estetprogrammet; creation; teaching; student ideas; Idégenerering; kreativitet; Estetprogrammet; skapande; undervisning; elevers idéer;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en studie med ett fenomenologiskt och hermeneutiskt perspektiv. Genom kvalitativa forskningsintervjuer har estetlärares sätt att se på undervisning om idégenerering undersökts. LÄS MER