Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Kreativitetens språkdräkt : En jämförande studie av begreppet kreativitet i 1996 och 2009 års kulturpropositioner

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

    Författare :Angelica Myrvik; [2017]
    Nyckelord :Creativity; Cultural policy; Idea analysis; Concept history; Dorte Skot-Hansen; Kreativitet; Kulturpolitik; Idéanalys; Begreppshistoria; Dorte Skot-Hansen;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to describe, analyse and compare the use of the concept creativity in 1996- and 2009 culture propositions. Various aspects of creativity have been investigated using the methods of idea analysis and conceptual history. LÄS MER