Sökning: "artistic research"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade orden artistic research.

 1. 1. The Art of Canon - An artistic approach to the unpublished collection of Cyrillus Kreek.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Arno Gabriel Humal; [2020-06-05]
  Nyckelord :Unpublished works; avaldamata teosed; Cyrillus Kreek’s manuscripts; Estonian Theatre and Music Museum; transcriptions from manuscript; choir polyphony; discovering unperformed music; esitamata teosed; Estonian-Swedish traditional music; Estonian-Swedish folk hymns;

  Sammanfattning : This project explores the 75 unpublished choral pieces from a collection of 150 mixed choir canons written by Cyrillus Kreek. A closer artistic look is being taken at three selected pieces – “Kas sureb nii mu kõige armsam elu?”, “Den signade dag, som vi nu här se” and “Oh Jeesus, sinu valu”. LÄS MER

 2. 2. Habit changes- How habit changes can change my artistic process and expression

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Natasja Jean-Charles; [2020-04-01]
  Nyckelord :Habits; Creative process; Habit changes; Creative expression; Vanor; Kreativ process; Förändring av vanor; Kreativt Uttryck.;

  Sammanfattning : The objective with this research is to see how a change of habits affect my artistic processand expression. Realizing that the habits I have developed over the years have become anobstacle to my creativity, I wanted to see if there are any changes to my attitude afterimplementing habitual changes in my creative process and in my personal life. LÄS MER

 3. 3. Barns upplevda självförmåga och intresse för olika yrkesgrupper : en jämförelse mellan flickor och pojkar samt en utredning av en RIASEC-baserad utställnings påverkan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Isabella Ågren; [2020]
  Nyckelord :Children; gender; gender roles; self-efficacy; RIASEC; ICA-3; Jobblabb; Barn; kön; könsroller; självbild; självförmåga; intresse; utställning; RIASEC; ICA-3; Jobblabb; Region Östergötland;

  Sammanfattning : Our interests and self-efficacy affects which paths we end up on in life, not the least career wise. Earlier studies have shown a difference of interest and self-efficay beliefs between women and men. The exhibition ”Jobblabb” aims to delimit these differences and help children to openly think about their interest and future occupations. LÄS MER

 4. 4. Tools of Vulnerability : How can tools to access vulnerability be a symbolic key to unlocking the transformative power of resilience in a narrative?

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Maria Walczuk; [2020]
  Nyckelord :vulnerability; resilience; process interviews;

  Sammanfattning : My film work has revolved around a hypothesis of vulnerability with my artistic research question: in the context of interviews and the larger scope of cinematic storytelling, how can tools to access vulnerability be a symbolic key to unlocking the transformative power of resilience in a narrative? Proposed Methodology: I. The Privilege of Listening II. LÄS MER

 5. 5. Fotosyntes - ett intra-aktivt soundscape

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Felix Maspers; Vilius Zukauskas; [2020]
  Nyckelord :Artistic Research; Agential Realism; Media Technology; Posthumanist Design; Intra-actions; Acoustic Scenography; Konstnärlig forskning; Agentiell realism; Medieteknik; Posthumanistisk design; Intra-aktioner; Akustisk scenografi;

  Sammanfattning : Utifrån ett posthumanistiskt synsätt, och tillsammans med Karen Barads teori kring agentiell realism och performativitet, vill vi i det här kandidatarbetet bjuda in vår omvärlds fysiska fenomen som medskapare i vår designprocess. Med hjälp av dessa fenomen vill vi utmana och ifrågasätta den antropocentriska designerrollen genom att belysa materialitetens performativa förmåga till kunskapsproduktion och meningsskapande i designprocessen. LÄS MER