Sökning: "artistic research"

Visar resultat 1 - 5 av 270 uppsatser innehållade orden artistic research.

 1. 1. Tankekollage som metod för lärande genom estetiska lärprocesser - en fallstudie där studenters erfarenheter av visuell gestaltning inom högre utbildning står i centrum

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linda Baccstig; [2022-01-18]
  Nyckelord :aesthetic learning processes; visual methods; higher education; university; art based educational research; art education;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to further deepen the knowledge about the student experience of artistic visual methods applied in a university setting. The objective is also to explore the impact and contribution of aesthetic experiences and processes in higher education. LÄS MER

 2. 2. En reflekterande studie av improvisation utifrån min egen praktik: Ram och frihet, tystnad, dynamik, personligt uttryck, samspel.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Mari Åkerblom; [2022-01-07]
  Nyckelord :improvisation; fri-improvisation;

  Sammanfattning : In this project I have studied improvisation through my artistic processes and development as an improviser. In six sessions with different frames such as a composition/song, an operatic scene, a keyword, a text has been used as a departure for experiments and improvising in different duos or solo to examine improvisation in different kinds of improvisational contexts. LÄS MER

 3. 3. Female Hip-Hop in the Sufi Community of Taalibe Bay : Interpretative analysis of the Sufi symbolism and meaning behind two music videos

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Elisabeth Perra; [2022]
  Nyckelord :Sufism; Islam; Hip-Hop; Women; rapper; Senegal; Ibrahim Niasse; Taalibe Bay; Africa; Videos;

  Sammanfattning : Senegal is a country in West Africa that is 95% Muslim and where Islam is deeply linked to hip-hop music. According to existing academic research, the emerging rappers in the artistic and cultural scene in Dakar are men and belong to the Sufi Taalibe Bay brotherhood, whose founder Ibrahim Niasse (1900-1975) is considered the spiritual leader of the rappers. LÄS MER

 4. 4. Det dolda skrivandet och det synliga : En analys av Haruki Murakamis skrivprocess

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Gunn-Lis Asplund; [2022]
  Nyckelord :Writing process; Murakami; Skrivprocess; Murakami;

  Sammanfattning : Kandidatuppsatsen analyserar Haruki Murakamis gestaltning av sin skrivprocess i boken Författare till yrket. Syftet är att undersöka hur en individuell skrivprocess kan kopplas till generell teori. Frågeställningen är hur Murakamis skrivprocess kan förstås i förhållande till Flower och Hayes kognitiva processteori för skrivande. LÄS MER

 5. 5. Författarens ensamhet och skrivandets väsen : Om ensamhet, abjekt och skrivande som blivande och subjektets performativa praktik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Yechidah Jessica Karlén; [2022]
  Nyckelord :writing; performativity; Clarice Lispector; abjection; Julia Kristeva; madness; artistic research; subject; écriture féminine;

  Sammanfattning : This is an investigation on writing, through writing, with writing, on and in thinking with Julia Kristeva’s theory on abjection. This paper aims to research the subject of abjection as writing and does so by reading the meaning of solitude in the writings of Maurice Blanchot, Marguerite Duras and primarily the work Aqua Viva by Clarice Lispector. LÄS MER