Sökning: "artralgi"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet artralgi.

  1. 1. Muskuloskeletala och neuromuskulära yttringar vid hypotyreos hos hund

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Greta Eklund; [2017]
    Nyckelord :hypotyreos; myalgi; artralgi; myopati; neuropati; neuromyopati;

    Sammanfattning : De tyreoida hormonerna T3 och T4 spelar en stor roll i de flesta av kroppens vävnader. De ökar metabolismen i alla celler och är viktiga för gonadernas utveckling. På cellulär nivå aktiverar de tyreoida hormonerna transkriptionen av många gener. Sköldkörtelinsufficiens kan således få stora konsekvenser för många processer i kroppen. LÄS MER