Sökning: "artros litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden artros litteraturstudie.

 1. 1. Effekter av vattenbandsträning för hästar : En översiktstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Lisa Ström; Sandra Lehtonen; [2020]
  Nyckelord :Hästar; vattenband; vattenbandsträning; rehabilitering; artros; stötdämpning; rörlighet; kondition;

  Sammanfattning : Introduktion: Rehabilitering och träning av hästar är viktigt vid läkning av muskuloskeletala skador och även för att förebygga framtida skador eller problem. Vattenträning har länge använts som en rehabiliteringsmetod för människor och har nu börjat användas mer inom veterinärmedicinsk rehabilitering i form av vattenbandsträning. LÄS MER

 2. 2. Preoperativ träning inför höftprotesoperation och påverkan på postoperativ smärta och funktion : en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap; Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

  Författare :Sara Essehorn; Victor Pierce; [2020]
  Nyckelord :Hip arthroplasty; hip osteoarthritis; physical therapy; preoperative training; training; Fysioterapi; höftartros; höftprotesoperation; preoperativ träning; träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artros är en av de ledande orsakerna till funktionshinder hos äldre vuxna. Träning är en grundsten i vanlig artrosbehandling, men vid uteblivna resultat kan protesoperation vara nödvändig. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av smärta och smärtlindring efterhöftkirurgi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emelie Svedner; Elin Önnevall; [2020]
  Nyckelord :hip surgery; hip fracture; osteoarthritis; pain; pain relief; patient perspective; elderly; höftkirurgi; höftfraktur; artros; smärta; smärtlindring; patientperspektiv; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Åldersrelaterade sjukdomar och skador som höftledsartros och höftfrakturer ökar i takt med att befolkningen blir allt äldre. Vårdkostnader för smärta relaterat till höftkirurgi förväntas därmed öka. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att leva i väntan på elektiv höft- och knäartroplastik : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linda Ryrland; Kadja Tallhed; [2020]
  Nyckelord :upplevelser; väntetider; elektiv kirurgi; artroplastik; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : I Sverige väntar tusentals människor på elektiv höft- eller knäartroplastik, där den främsta indikationen för operationen är smärta och nedsatt funktion i den drabbade leden. Artros är den vanligast förekommande ledsjukdomen och utmärks av en påverkan på hela människan och dennes livskvalitet. LÄS MER

 5. 5. Sensitivitet för magnetresonanstomografi som diagnostisk metod vid knäartros : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Tord Lindeberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund. Artros är en ledsjukdom där brosk bryts ner och orsakar minskat rörelseomfång och smärta. Sjukdomen delas in i primär som är ett degenerativt åldersfenomen respektive sekundär som kan orsakas av trauman eller sjukdom. Knäartros delas in i olika grader beroende på klassifikationssystem. LÄS MER