Sökning: "artros"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet artros.

 1. 1. En litteraturstudie om curcumins effekt och säkerhet vid behandling av knäartros : Kan curcumin användas som substitut för NSAID samt paracetamol hos patienter med knäartros?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Felicia Wanneborn; [2022]
  Nyckelord :Curcuma longa; gurkmeja; curcuminoid; curcumin; knäartros; osteoartrit; NSAID;

  Sammanfattning : Introduktion: Knäartros är en degenerativ och låggradig inflammationssjukdom, som ungefär 22,9 % av alla över 40 år lider av. Det drabbar oftare kvinnor än män, och risken ökar vid bland annat fetma samt tidigare ledskador. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet som egenvård vid artros : Att utstå smärta för sitt eget bästa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emelie Bengtsson; Jennie Skantz; [2022]
  Nyckelord :Osteoarthritis; Physical activity; Person-centered care; Self-care; Support.; Artros; Egenvård; Fysisk aktivitet; Personcentrerad vård; Stöd.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artros är den vanligaste ledsjukdomen som orsakar funktionsnedsättning globalt. Effektivaste behandlingen för artros är egenvård i form av fysisk aktivitet, som dock kan bli problematiskt då ett vanligt symtom är smärta. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelse av att leva med höftprotes : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kelly Tran; Maja Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Höftprotes; kvalitativ; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: 2019 utfördes 19692 höftprotesoperationer i Sverige. Den vanligaste orsaken till ingreppet är artros. Men även inflammatorisk ledsjukdom och höftfrakturer är orsaker. Höftprotesoperation innebär att ersätta kroppens egenhöftled mot en i konstgjort material. LÄS MER

 4. 4. Designing an Interactive Tool for the prediction and treatment of Osteoarthritis : Algoa Progress

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jehan Khattak; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Osteoarthritis (OA) is the world’s most common joint disease caused by a degeneration of the cartilage. Its treatment is possible through early detection and symptom care. By understanding the risk of progression of Osteoarthritis and facilitating the consultation of patients and doctors at an early stage this care can be provided. LÄS MER

 5. 5. "Man får ju lära sig träna själv och att ha disciplin för att träna själv" en kvalitativ intervjustudie om patienters erfarenheter av digital artrosbehandling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Jonna Koch; Tilda Wennerstål; [2021]
  Nyckelord :Artros; digital artrosbehandling; egenvård; följsamhet; fysioterapi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att beskriva patienters erfarenheter och upplevelser av digital artrosvård, självständig artroshantering och hälsa efter 4–7 månaders självständig artroshantering. Material och metoder: Tolv patienter med höft- eller knäartros intervjuades 4–7 månader efter avslutad behandling. LÄS MER