Sökning: "arvid andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden arvid andersson.

 1. 1. Existentiella samtal med äldre män : Kan det stärka deras psykiska hälsa?

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan StockholmEnskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Annika Lodén; [2017]
  Nyckelord :Äldre; psykisk ohälsa; självmord; existentiell hälsa; män; samtal;

  Sammanfattning : I dagens samhälle eftersträvas ungdomlighet. Det gråa håret färgas och begynnande rynkorsminkas över. Journalisten och författaren Arvid Lagercrantz har skrivit förordet till en bokredigerad av filosofie magister och sjuksköterskan Susanne Rolfner Suvanto. Lagercrantzbelyser att det inte alltid är så roligt att bli äldre. LÄS MER

 2. 2. Asien – en målarduk för europeisk historia? En analys av framställningen av asiatiska länder i historieläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Christoffer Robertsson; Arvid Andersson; [2017]
  Nyckelord :andrafiering; asiatiska länder; Asien; eurocentrism; historia; läroböcker; orientalism; orientalistiska klausuler; västerlandet;

  Sammanfattning : Läroböcker har en central roll i undervisningen i den svenska skolan och undersökningar visar att eleverna värderar läroböckernas framställning som sann utan vidare kritiskt tänkande. Det är västerlandet, främst Europa och USA, som står i läroböckernas fokus och en utredning från 2006 menar att svenska läroböcker är vinklade till västerlandets fördel och andrafierande gentemot övriga världen. LÄS MER

 3. 3. Motivation i agent- principalförhållanden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Arvid Andersson; Erik Steen; Jonas Yunus Tayli; [2017]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Finding the Densest Common Subgraph with Linear Programming

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Alexander Reinthal; Anton T örnqvist; Arvid Andersson; Erik Norlander; Philip Stålhammar; Sebastian Norlin; [2016-11-15]
  Nyckelord :Linear Programming; Graph theory; Dense Subgraphs; Densest Common Subgraph;

  Sammanfattning : This thesis studies the concept of dense subgraphs, speci cally for graphs with multiple edge sets. Our work improves the running time of an existing Linear Program (LP) for solving the Densest Common Subgraph problem. LÄS MER

 5. 5. Papperslösas rätt till vård : En kvantitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Arvid Andersson; Magnus Johansson; [2015]
  Nyckelord :undocumented migrants; care that cannot be deferred; quantitative method; health care staff knowledge; papperslösa; vård som inte kan anstå; kvantitativ metod; vårdpersonals kunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Papperslösa personer i Sverige är en grupp som inte har laglig rätt till vård på samma villkor som resten av befolkningen i landet. Otydlighet i lagen och brist på kunskap hos vårdpersonal resulterar i en situation där papperslösa personer stöter på hinder för att få tillgång till den vård de har rätt till. LÄS MER