Sökning: "arvsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet arvsrätt.

 1. 1. Thailändsk arvsrätt - en komparation med svensk arvsrätt och en analys av arvsförordningens principer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Magnus Evander; [2021]
  Nyckelord :internationell privaträtt; arvsrätt; Thailand; arvsförordningen; civilrätt; familjerätt; komparativ rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arvsförordningen trädde i kraft den 17 augusti 2015 och reglerar internationellt privat och processrättsliga frågor avseende gränsöverskridande arv, alltså arv med koppling till mer än ett land. Som anknytningsfaktor valdes hemvistprincipen och den styr såväl behörighet som tillämplig lag. LÄS MER

 2. 2. Barnets ställning under adoptionsinstitutets utveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gabija Ramanauskaite; [2020]
  Nyckelord :Adoption; Barnets bästa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar det adopterade barnets ställning inom adoptionsinstitutet genom dess förändring över tid. Adoptionsinstitutet har förändrats i takt med samhällsutvecklingen och lagstiftaren har tidvis försökt lösa samhällsproblem med hjälp av lagstiftningen. LÄS MER

 3. 3. Balansen mellan efterlevande makes och efterarvingars arvsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Stefany Tannous; [2020]
  Nyckelord :Juridik; familjerätt; arvsrätt; efterarv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sekundosuccession till förmånsförvärvda livförsäkringar : Föreligger stöd för nuvarande tillämpning?

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Henricson; [2020]
  Nyckelord :Efterarv; sekundosuccession; efterarvsrätt; förmånstagare; livförsäkring; förmånsförvärv; särkullbarn;

  Sammanfattning : Parallellt med den svenska regleringen av arv förekommer rättsformeln förmånsförvärv av livförsäkringsersättningar. I svensk arvsrätt har bröstarvingar, avkomlingar till den avlidne, bästa arvsrätten. LÄS MER

 5. 5. Faderskapspresumtion - Har den spelat ut sin roll i ett modernt samhälle?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elinor Adcock Lindström; [2020]
  Nyckelord :civilrätt; private law; familjerätt; faderskapspresumtion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att utreda om faderskapspresumtionen har spelat ut sin roll i ett modernt samhälle. Jag har använt mig av rättsdogmatisk metod och inleder med att utreda rättsläget för att sedan presentera de alternativ som finns till nuvarande reglering. LÄS MER