Sökning: "aska"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet aska.

 1. 1. Field study of the drought’s impact on feeding strategy and biological parameters in early lactation dairy cattle

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Mikaela Würtz; [2019]
  Nyckelord :dairy cattle; drought; energy balance; feeding; metabolism;

  Sammanfattning : The summer of 2018 was unusually warm and dry. For animal production, this resulted in poor pastures, reduced harvests of crops, such as roughage and grains, and increased risk for heat stress in the animals. The drought led to problems as in shortage of animal feed, which made the feeding of dairy cattle difficult. LÄS MER

 2. 2. Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFASs) Removal from Landfill Leachate : Efficiency Evaluation in Column Experiments

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emelie Johnson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are known for their wide spread in the environment, their persistent properties and their ability of biomagnification through the food chain. With properties such as oil and water repellence, temperature resistance and a long lifespan they have been frequently used in various areas, e.g. LÄS MER

 3. 3. Jämförelseanalys av tre olika bindemedel i grundstabiliseringspelare med hänsyn på CO2-utsläpp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mark Lundström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I hela samhället pågår ett intensivt arbete med att minska klimatpåverkan. Ser man till det totala utsläppet av växthusgaser i Sveriges står byggindustrin för över tjugo procent i dagsläget. LÄS MER

 4. 4. Kapacitetsökning i cementmalning : Klinkerns roll ur ett förbättringsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Malin Wahlberg; [2018]
  Nyckelord :capacity; quality; total quality management; process improvement; variation; kapacitet; kvalitet; offensiv kvalitetsutveckling; processförbättring; variation;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att identifiera potentialen för en ökad kapacitet i en cementmalningsprocess. Särskild uppmärksamhet har tillägnats den ingående klinkerns kvalitet och dess påverkan på cementkvarnarnas kapacitet och det färdiga cementets kvalitetsegenskaper. LÄS MER

 5. 5. Interaktioner mellan svavel, klor och kvicksilver vid avfallsförbränning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Bengtsdotter Karolina; [2018]
  Nyckelord :Mercury; flue gas; chlorine; sulfur; waste incineration; Kvicksilver; rökgas; klor; svavel; avfallsförbränning;

  Sammanfattning : Kvicksilver har länge varit ett populärt ämne i flertalet olika produkter på grund utav dess unika egenskaper. Detta har lett till en stor mängd av ämnet går att finna i olika produkter som förbränns i avfallsförbränning. LÄS MER