Sökning: "askgravplats"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet askgravplats.

 1. 1. “Vila vid vikens ängar” : en askgravplats och askgravlund för Skrubba strandkyrkogård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Johansson; [2015]
  Nyckelord :Askgravlund; Askgravplats; Drevviken; gestaltning; gestaltningsförslag; gravskick; gravsättning; Inger Berglund; Skrubba Strandkyrkogård;

  Sammanfattning : Skrubba strandkyrkogård ligger vid sjön Drevviken i Tyresö kommun tio kilometer söder om Stockholm. Kyrkogården designades av arkitekt Göran Bergquist på 1990-talet och anlades för att utöka antalet kistgravplatser i Stockholm. Med sina 25 000 kvadratmeter skulle kyrkogården ge 20 000 nya gravplatser. LÄS MER

 2. 2. Vila i grönska. Gestaltningsförslag av en askgravplats till Tidaholms kyrka

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Emelie Pantzar; [2013-07-01]
  Nyckelord :ash burial place; church; cemetery; design proposal; kyrkogård; askgravplats; gestaltningsförslag;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens hantverk och design 21 hp.... LÄS MER

 3. 3. Askgravplatsen - ett gravskick i tiden : gestaltningsförslag av en ny askgravplats på Norra kyrkogården i Lund

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Veronica Johansson; [2013]
  Nyckelord :Kyrkogård; Askgravplats; Gestaltningsförslag; Kulturhistoria; Illustration; Historia; Analys;

  Sammanfattning : Detta är ett kandidatarbete i trädgårdsdesign. Arbetet är ett gestaltningsförslag av en askgravplats på Norra kyrkogården i Lund. Syftet med examensarbetet är att göra en gestaltning som samspelar med omgivningens gröna kulturarv för att möta det framtida behovet av fler askgravplatser. LÄS MER

 4. 4. Stort landskap på liten yta : gestaltningsförslag till en askgravplats

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Charlott Tigerschiöld; [2012]
  Nyckelord :askgravplats; design; illustration; skissarbete; gestaltningsförslag; stenträdgård; landskap; designprocess; dagboksanteckningar;

  Sammanfattning : `Stort landskap på liten yta` är ett gestaltningsförslag till en askgravplats för Korsbackakyrka i Kävlinge. Låga former blev en givande lösning för att inte påverka kyrkogårdens hela samanhållna karaktär och för att inte skapa obalans i kyrkogårdsrummet. LÄS MER

 5. 5. Att vila i naturen : gestaltningsförslag för en askgravlund på Skogskyrkogården i Stockholm

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ia Hallgren; [2011]
  Nyckelord :gestaltningsförslag; Skogskyrkogården; begravningsplats; askgravlund; askgravplats; känslokoncept; landskapsarkitektur; koncept;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete inom ämnet landskapsarkitektur. Arbetet är ett gestaltningsförslag för en askgravlund på Skogskyrkogården i Stockholm.Syftet med examensarbetet är att göra en gestaltning och att arbeta med ett känslokoncept. Det vill säga att gestalta med avsikt att skapa en viss sinnesstämning hos besökaren. LÄS MER