Sökning: "asocial responslöshet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden asocial responslöshet.

 1. 1. A Unique Candidate Experience : en humanoid social robots inverkan på den sociala interaktionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Nils Englund; Julia Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Sociala robotar; humanoid; artificiell intelligens; responsorium; social responsivitet; asocial responslöshet; intrycksstyrning; frontstage; backstage; antropomorfism.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to the era of robotization and new communication technologies, social robots are increasingly used in different areas of society. This thesis aims to examine the communicative situation between humans and robots from a social psychological perspective. LÄS MER

 2. 2. Mobilen i familjen : En sociologisk studie om hur användningen av smartphones förändrar den sociala interaktionen och tillgängligheten mellan föräldrar och barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Inna Nikichina; Sara Elkhansa; [2015]
  Nyckelord :Interaktion kommunikation mobiltelefon smartphone tillgänglighet;

  Sammanfattning : En smartphone är en teknisk apparat som successivt tar mer och mer plats i vårt vardagsliv. Att äga denna tekniska pryl betyder att man är ständigt anträffbar och att vara utan den har kommit att bli allt svårare. LÄS MER

 3. 3. Från en konflikt till en annan : En socialpsykologisk studie om hur personers handlande formar konflikter och hur det påverkar arbetsgruppen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Christoffer Mentzer; Daniéla Jarlén; [2013]
  Nyckelord :konflikt; kommunikation; person; relationer; social responsivitet; asocial responslöshet; emotioner;

  Sammanfattning : Den frågeställning som har väglett denna uppsats handlar om betydelsen av den enskilde personens handlande på en arbetsplats och vilka de sociala konsekvenserna blir. Det huvudsakliga syftet är att skapa bredare förståelse för hur personer kan bidra till att skapa destruktiva och konstruktiva konflikter på arbetsplatser. LÄS MER

 4. 4. Egen dator i skolan : Den bärbara datorns påverkan på interaktionen mellan elever på raster

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Jesper MacFie; [2012]
  Nyckelord :Laptop; breaks; social response; asocial responseless; interaction ritual; Bärbar dator; raster; social responsivitet; asocial responslöshet; interaktionsritualer;

  Sammanfattning : I min undersökning studerar jag elevernas interaktion face-to-face på raster där den bärbara datorn finns med. Syftet är att undersöka hur den bärbara datorn påverkar interaktionen mellan eleverna på raster. LÄS MER

 5. 5. ”Trivs man inte med sina arbetskamrater så trivs man inte på sitt arbete heller” : En socialpsykologisk studie om sociala bands beskaffenhet och dess betydelse för emotionell energi & motivation på en arbetsplats.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Amanda Saranovic; Mia Nilsson; [2012]
  Nyckelord :Sociala band; social responsivitet; skam; stolthet; emotionell energi; motivation;

  Sammanfattning : I föreliggande C-uppsats behandlar vi ämnet sociala band och dess beskaffenhet i en verksamhet i södra Sverige. Vi undersöker även huruvida dessa band är en påverkande faktor för emotionell energi och hur detta i sin tur påverkar motivationen i arbetet. LÄS MER