Sökning: "asp lösning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden asp lösning.

 1. 1. Frågespel : Mobilapp med server

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Stefan Sedin Hälldahl; [2019]
  Nyckelord :Unity 3D; ASP.NET Core; WebSockets; HTML; CSS; SQL Server; Unity 3D; ASP.NET Core; MVC; WebSockets; SQL Server;

  Sammanfattning : Detta projekts huvudsakliga syfte är att skapa ett frågespel där användare samtidigt kan spela mot andra genom att använda en mobil applikation. Den som startar en spelomgång får välja vilken kategori av frågor som ska ställas och ger därefter ut erhållen kod till vänner som i sin tur kan ansluta till spelet. LÄS MER

 2. 2. Informationssystemets inverkan på SMF i logistikbranschen : Fallstudie på Pallservice Renova Syd AB

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Ida Anhammer; Rebecca Asp; [2018]
  Nyckelord :Digital information system; manual information management; information flow; efficient flows; operational and strategic perspective; Digitalt informationssystem; manuell informationshantering; informationsflöde; effektiva flöden; operativt och strategiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Purpose – The aim of the study is to identify, from an operational and strategic perspective, the impact of a digital information system on SME in the logistics industry.Based on the purpose of the study, two questions have been formulated. LÄS MER

 3. 3. esTracer App : En digital lösning för att genomföra tentamen med koppling mot ett webbaserat e-learningsystem

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joakim Wilhelmsson; [2017]
  Nyckelord :App; Android; iOS; Xamarin.Forms; C#; ASP.NET Web API;

  Sammanfattning : Idag används fortfarande papper och penna oftast för att genomföra tentamen. Digitaliseringen i vårtsamhälle har öppnat upp för många nya möjligheter, och akademin kan bli bättre på att utnyttja dessa. Digital tentamen är något som kan förenkla både genomförande och administration. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av webbaserad applikation för SCA i Falkenberg

  M1-uppsats, ;

  Författare :Patrik Samuelsson; Oskar Gustavsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver utvecklingen av en webbaserad applikation för SCA i Falkenberg som är det första steget för att ersätta nuvarande lösning för DOM-rapporten.   DOM-rapporten är ett stort Excel dokument som innehåller mycket information och funktioner som används dagligen på företaget. LÄS MER

 5. 5. Digital Konferenslösning : Ett mediadistribueringsverktyg och presentationssystem för digital skyltning.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Pejstrup Olle; Odén Anton; [2016]
  Nyckelord :Digital signage; tablets; conference; system; administration; kioskmode; mediapresentation; webapplikation; Digital skyltning; surfplattor; konferens; system; administrering; kioskläge; mediapresentation; webbaplikation;

  Sammanfattning : Gustaf Fröding hotell behöver en smidigare lösning för att uppdatera och visa information om konferensbokning. De använder sig idag papperskyltar för att informera och vägleda kunder till konferensrummen. Pappersskyltarna ska ersättas med surfplattor för att bland annat ge bättre intryck på deras kunder. LÄS MER