Sökning: "aspects of Big Data"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade orden aspects of Big Data.

 1. 1. Lön, fika eller feedback? : - En empirisk studie om vilka metoder kommunala chefer använder för att motivera sina medarbetare, sett från ett ledarskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Tula Gitz-Johansen; Anna Hammarström; [2023]
  Nyckelord :arbetsmotivation; kommunal verksamhet; ledarskap; motivation; offentlig sektor; Self-Determination theory; transformativt ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka metoder ledare inom kommunal verksamhet upplever att de använder sig av för att motivera sina medarbetare, och genom detta öka kunskapen om ledarskapets påverkan på motivationsfaktorer. Motivation utgör en central del av den psykosociala arbetsmiljön och medarbetares välmående (Tafvelin et al. LÄS MER

 2. 2. Using Social Media and Personality Predictions to Anticipate Startup Success

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Daniel Stenson; [2023]
  Nyckelord :Machine Learning; Startup Success Predictions; Founder Personalities; Natural Language Processing; Social Media Analysis; Big 5 Personality Framework; Feed-forward Neural Network; XGBoost.; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This thesis explores the potential of integrating predicted founder personalities, based on the Big 5 Personality Framework, into Machine Learning (ML) models to enhance the accuracy of early-stage startup success predictions. Leveraging Natural Language Processing (NLP) techniques, we extracted personality insights from founders' tweets, focusing on US startups funded between 2013 and 2015. LÄS MER

 3. 3. ”Mitt liv är ju ett arbetsredskap” : En kvalitativ studie om anställda vid kommunala arbetsmarknadsinsatsers klientrelationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Emma Marcusson; Sofia Gustavsson; [2023]
  Nyckelord :Municipal activation; Grassroots bureaucrat; Professionalism; Sociology of emotions; Space for action; Relationship building; Kommunal aktivering; Gräsrotsbyråkrat; Professionalism; Emotionssociologi; Handlingsutrymme; Relationsskapande;

  Sammanfattning : This essay discusses the relationship between the employees at Swedish municipalities working at labor market units and their participants. The aim is to understand how their big room for action affects how they see their role and what this does to the help they are able to give the participants. LÄS MER

 4. 4. Extraction and optimization for modeling ofdesalination by capacitive deionization

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Max Rehman Linder; Zeshen Bao; [2023]
  Nyckelord :Desalination; Capacitive Deionization; ELC model; Adsorption; Simulation;

  Sammanfattning : Water scarcity is set to become a big challenge in the 21st century and more efficient desalinationtechnologies will be needed in the future. In this project, one desalination method called capacitivedeionization (CDI) is explored and we used a model called the ELC model to simulate CDI withComsol. LÄS MER

 5. 5. Exploring European Union Corporate Sustainability Reporting Directive’s (CSRD) integration process implications on business strategy.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Wiktoria Bartkowiak; Migle Skensbergaite; [2023]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Following the introduction of the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) by the European Commission, the complexity of sustainability reporting increased significantly concerning a vast number of companies. The lack of consideration in the literature on the implications it will have on the business strategy can create negative perceptions of the directive’s integration process for the companies and make the transition process more challenging than anticipated. LÄS MER