Sökning: "aspekter av religion"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden aspekter av religion.

 1. 1. Rovdjurskonflikt : boskapsförluster orsakade av lejon

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Mathilda Petersson; [2019]
  Nyckelord :lejon; viltkonflikt; predation; boskap; samexistens;

  Sammanfattning : Det pågår idag en konflikt i Afrika med lejon och pastoralister inblandade. Konflikten verkar öka i takt med att människor med boskap blir fler och lejonens habitat och bytesdjur minskar. Detta litteraturarbete syftar till att utreda de konsekvenser som följer förluster av boskap, både för djurhållaren och för lejonpopulationen. LÄS MER

 2. 2. Normer på väggarna - En kvalitativ studie av bilder på förskolans hallväggar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lerzan Dagli; [2019]
  Nyckelord :förskola hallvägg; Institution; konstruktionistiskt perspektiv.;

  Sammanfattning : Förskolans hall är en plats där barn, vårdnadshavare och förskolepersonal träder in, passerar, lämnar och använder på olika sätt. Därmed sker möten i hallen mellan hem och förskola, mellan vårdnadshavare och personal och mellan vuxna och barn. LÄS MER

 3. 3. Lärares upplevelser av undervisning om tro och vetenskap. : Religionslärares tankar om neutralitet i undervisningen kring relationen mellan tro och vetenskap på gymnasiet.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Niklas Ekbom; [2019]
  Nyckelord :andrafiering; Masoud Kamali; neutralitet; religion; religionsdidaktik; utbildning; vetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att undersöka hur religionslärare som har undervisat i kursen Religionskunskap 1 upplever undervisningen kring relationen mellan tro och vetenskap, en relation som innefattas av ett kunskapskrav i kursens ämnesplan.  Metoden för undersökningen är en enkätundersökning där respondenterna har besvarat frågor utifrån olika aspekter av undervisningen, och därefter givits möjlighet att utveckla sina tankar i ett skrivfält. LÄS MER

 4. 4. Mediumskap i samtida svensk kontext relaterat till Jungs individuationsprocess : En kvalitativ studie om fyra yrkesverksamma medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Carina Alvåg; [2019]
  Nyckelord :mediumskap; mediumskap och andar; mediumskap och perception; Jung och individuationsprocessen;

  Sammanfattning : Abstract Huvudsyftet med denna studie, om samtida mentalt mediumskap, var att presentera fyra svenska yrkesverksamma mediers upplevelser och förståelse av den egna medialiteten. Ett underordnat syfte var också att undersöka ifall Jungs teori om individuationsprocessen kan relateras till mediumskap. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars rätt att välja skola för sitt barn.

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm

  Författare :Lena Hedman; [2019]
  Nyckelord :Religiösa friskolor; föräldrars rätt; värde; nätverk; rekommendationer;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om föräldrarnas rätt att välja skola för sitt barn. Enligt friskolereformen har föräldrarna rätt att välja den grundskola som det vill att deras barn ska gå i. Det kan vara en kommunal skola eller friskola. I Sverige pågått en debatt om de konfessionella friskolorna. LÄS MER