Sökning: "asperger syndrom"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden asperger syndrom.

 1. 1. Estudios de nivel superior en lenguas y estudiantes con síndrome de Asperger : Ventajas y desventajas

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Jenny Undin; [2018]
  Nyckelord :University studies; Foreign Languages; Spanish as a Foreign Language; Special Education; Functional Diversity; Asperger s Syndrome; Universitetsstudier; Främmande språk; Spanska som främmande språk; Specialpedagogik; Funktionsvariation; Aspergers syndrom; Estudios universitarios; lenguas extranjeras; español como lengua extranjera; educación especial; diversidad funcional; síndrome de Asperger;

  Sammanfattning : El siguiente estudio tiene como objetivo explorar la situación de los estudiantes con síndrome de Asperger en dos universidades suecas, concentrándonos en los estudios de lenguas extranjeras, específicamente de español. Por consiguiente, nos enfocamos solamente en las universidades que ofrecen programas de estudios vinculados a la enseñanza de lenguas. LÄS MER

 2. 2. "Men jag är ju liksom som vem som helst" : Perspektiv på arbetssökande och arbetsplats från fem personer med Asperger syndrom.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Johannes Boström; Ninos Shamoun; [2018]
  Nyckelord :Asperger syndrom; Arbetsmarknad; Funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Människor med Asperger syndrom har svårt att få och behålla en anställning trots ringa funktionsnedsättning. Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur personer med Asperger syndrom upplever sin situation på arbetsmarknaden, hur diagnosen påverkar deras möjlighet att få och behålla en anställning samt vilket stödbehov de har för en framgångsrik anställning. LÄS MER

 3. 3. Unga vuxna med Aspergers syndrom : Vad främjar etablering på arbetsmarknaden?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Linda Löjdmark; [2018]
  Nyckelord :Asperger syndrome ASD ; labor market; establishment; support; young adult; Aspergers syndrom ASD ; arbetsmarknad; etablering; stöd; unga vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund; Arbetslösheten är högre för personer med funktionsnedsättningar än i befolkningen i övrigt. Personer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Syfte; Beskriva stödinsatser för unga vuxna med Aspergers syndrom (ASD) för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Offret och hjälten : En kvantitativ innehållsanalys av mediebilden av personer med autism och aspergers syndrom

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Heidi Trang; Sara Högbom; [2017]
  Nyckelord :autism; aspergers; asperger; aspergers syndrom; autismspektrum; asutismspektrumtillstånd; stereotyper; stereotyp; media; gestaltning; representation;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka om personer inom autismspektrumet gestaltas på olika stereotypa sätt i svensk media, samt om det finns någon tydlig skillnad i public services och kvällspress sätt att representera personer inom autismspektrumet. Uppsatsen syftar även till att undersöka i vilken utsträckning personer med diagnoserna autism och aspergers själva får uttala sig i nyhetssammanhang i ämnen som rör autismspektrumet. LÄS MER

 5. 5. Vart tog Aspergaren vägen? : En studie kring identitet och förändrad diagnos

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Olof Härnström; Malin Rydberg Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Asperger syndrome; autism spectrum disorder; identity; collective identity; DSM-V; social constructivism; diagnosis; Internet; Asperger syndrom; autismspektrumtillstånd; identitet; kollektiv identitet; DSM-V; socialkonstruktivism; diagnos; Internet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how the removal of Asperger syndrome (AS) in DSM-V affects the identity of people with AS. Since the 1990s there is a growing culture associated with AS - a culture that is affected by the changes in DSM-V. The method used in this study is qualitative Internet research. LÄS MER