Sökning: "asperger syndrom"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden asperger syndrom.

 1. 1. Konsten att vara (o)normal : En fenomenologisk studie om att växa upp med Asperger syndrom

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Moa Normark; [2019]
  Nyckelord :Asperger; autism; funktionsnedsättning; funktionsvariant;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to define the essential in how four persons with Asperger syndrome remember their childhood. As part of this purpose, the essay also refers to evince how these persons mobilise a collective memory and a historic consciousness. LÄS MER

 2. 2. ASPERGER. IDENTITET OCH SJÄLVBILD MELLAN NORMALITET OCH AVVIKELSE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Johansson; [2019]
  Nyckelord :Asperger syndrom; avvikelse; identitet; normalitet; självbild; stigma; symbolisk interaktionism.Asperger s syndrome; deviance; identity; normality; self-image; stigma; symbolic interactionism.;

  Sammanfattning : Antalet neuropsykiatriska diagnoser och antal personer som diagnostiseras har ökat de senaste året. Diagnostiseringen kan dock ha djupare betydelse och bidra till stigmatisering och utanförskap, men samtidigt medföra stöd och ge identitet och samhörighet. LÄS MER

 3. 3. Estudios de nivel superior en lenguas y estudiantes con síndrome de Asperger : Ventajas y desventajas

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Jenny Undin; [2018]
  Nyckelord :University studies; Foreign Languages; Spanish as a Foreign Language; Special Education; Functional Diversity; Asperger s Syndrome; Universitetsstudier; Främmande språk; Spanska som främmande språk; Specialpedagogik; Funktionsvariation; Aspergers syndrom; Estudios universitarios; lenguas extranjeras; español como lengua extranjera; educación especial; diversidad funcional; síndrome de Asperger;

  Sammanfattning : El siguiente estudio tiene como objetivo explorar la situación de los estudiantes con síndrome de Asperger en dos universidades suecas, concentrándonos en los estudios de lenguas extranjeras, específicamente de español. Por consiguiente, nos enfocamos solamente en las universidades que ofrecen programas de estudios vinculados a la enseñanza de lenguas. LÄS MER

 4. 4. Unga vuxna med Aspergers syndrom : Vad främjar etablering på arbetsmarknaden?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Linda Löjdmark; [2018]
  Nyckelord :Asperger syndrome ASD ; labor market; establishment; support; young adult; Aspergers syndrom ASD ; arbetsmarknad; etablering; stöd; unga vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund; Arbetslösheten är högre för personer med funktionsnedsättningar än i befolkningen i övrigt. Personer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Syfte; Beskriva stödinsatser för unga vuxna med Aspergers syndrom (ASD) för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. LÄS MER

 5. 5. Vart tog Aspergaren vägen? : En studie kring identitet och förändrad diagnos

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Olof Härnström; Malin Rydberg Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Asperger syndrome; autism spectrum disorder; identity; collective identity; DSM-V; social constructivism; diagnosis; Internet; Asperger syndrom; autismspektrumtillstånd; identitet; kollektiv identitet; DSM-V; socialkonstruktivism; diagnos; Internet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how the removal of Asperger syndrome (AS) in DSM-V affects the identity of people with AS. Since the 1990s there is a growing culture associated with AS - a culture that is affected by the changes in DSM-V. The method used in this study is qualitative Internet research. LÄS MER