Sökning: "assembly code"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden assembly code.

 1. 1. Power-Aware Software Development For EMCA DSP

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Meishenglan Zhang; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The advent of FinFET technology necessitates a shift towards early dynamic power awareness, not only for ASIC block designers but also for software engineers that develop code for those blocks. CMOS dynamic power is typically reduced by optimizing the RTL models in terms of switching activity and clock gating efficiency. LÄS MER

 2. 2. Utilizing the Value State Dependence Graph for Haskell

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Nico Reißmann; [2012-08-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Modern compilers use control flow based intermediate representations for representingprograms during code optimization and generation. However, many optimizationstend to rely not on the explicit representation of control paths, but on the flow of databetween operations. LÄS MER

 3. 3. Rätten till en rättvis rättegång

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenny Lind; [2010]
  Nyckelord :EG-rätt; Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Europarådet beslöt den 8 december 1949 att rekommendera medlemsländerna att utarbeta en konvention som skulle innefatta effektiva garantier för individen angående åtnjutandet av mänskliga rättigheter. Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen för mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) undertecknades i Rom den 4 november 1950 och trädde sedan ikraft den 3 september 1953. LÄS MER

 4. 4. Comparing Apples & Oranges - A Life Cycle Perspective on Energy Requirements in Swedish & British Columbian Building Codes

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

  Författare :Alex Spetz; Peter Areschoug; [2009]
  Nyckelord :bbr; greenhouse gases; energy requirement; primary energy use; bcbc; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : “Comparing Apples & Oranges – A Life Cycle Perspective on the Energy Requirements in Swedish and British Columbian Building Codes” The requirements to decrease the energy use in a building vary in the building codes. “British Columbia Building Code” (BCBC) prescribes a nominal thermal resistance of insulation, while “Boverket’s Building Regulations” (BBR) requires an annual specific energy use for the whole building. LÄS MER

 5. 5. Designing an object-oriented decompiler : Decompilation support for Interactive Disassembler Pro

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap

  Författare :David Eriksson; [2002]
  Nyckelord :decompilation; reverse engineering; program transformation;

  Sammanfattning : Decompilation, or reverse compilation, takes a computer program and produces high-level code that works like the original source code. This makes it easier to understand a computer program when source code is not available. However, there are very few tools for decompilation available today. LÄS MER