Sökning: "assessment of competence"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden assessment of competence.

 1. 1. Bedömning av kompetens i tekniska karriärspår : En fallstudie om hur föreställningar om kompetens, kompetensbedömning och karriär påverkar organisationers möjlighet att skapa inkludering och mångfald

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Caroline Bern; [2019]
  Nyckelord :career; competence; assessment of competence; processes of assessment; inclusion; diversity; karriär; kompetens; bedömning av kompetens; bedömningsprocesser; inkludering; mångfald;

  Sammanfattning : Att ha en mångfald av arbetskraft har idag blivit en viktig fråga för att kunna fånga in en mängd olika kompetenser, kunskaper och förmågor. Många företag uppmuntrar idag arbete med mångfald och inkludering eftersom de hävdar att de ökar kreativiteten och i utsträckningen vinsten för företaget. LÄS MER

 2. 2. Experimental assessment of fluid hammer prediction algorithms

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Jessica Kihlström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fluid hammer is a problem, which may lead to catastrophic consequences and many engineers have a deficiency in competence when it comes to its prediction. This study´s objective is to assess various fluid hammer prediction models, to evaluate how substantial pressure thrusts would affect a system and to verify the analytical results toward experimental data. LÄS MER

 3. 3. Speaking in the EFL classroom : A qualitative study of how four compulsory school teachers view the role of oral proficiency

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Sofie Olsson; [2018]
  Nyckelord :EFL teaching; oral proficiency; oral production; interaction; communicative competence; assessment of oral proficiency; oral proficiency teaching;

  Sammanfattning : Research shows that oral proficiency is a big part of communicative competence, and therefore highly relevant for EFL teachers in today’s society. This study aims to investigate what types of activities four EFL teachers in secondary school in Sweden prefer to use in order to practice and assess their students’ oral proficiency. LÄS MER

 4. 4. Sociala konsekvensbedömningar i den fysiska planeringen : med eller utan medborgaren?: tre fallstudier i Göteborg, Malmö och Stockholm

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karl Johan Johansson; [2018]
  Nyckelord :sociala konsekvensbedömningar; sociala konsekvensbeskrivningar; sociala konsekvensanalyser; medborgardeltagande; kommunikativ planering; hållbar stadsutveckling; miljökonsekvensbeskrivningar;

  Sammanfattning : Social konsekvensbedömning är en arbetsmodell som syftar till att lyfta sociala aspekter, åtgärder och konsekvenser kring utvecklingen av projekt, program eller planer. I den internationella litteraturen finns olika synsätt som dominerar tillämpningen av sociala konsekvensbedömningar (hädanefter SKB) där betoningen antingen ligger på konsekvensbedömningen per se och det slutdokument som levereras eller på processen med de olika intressenter och aktörer som kan påverkas av sociala konsekvenser (Lockie 2001). LÄS MER

 5. 5. Dokumenterade förhör som bevis i domstol – På bekostnad av rättssäkerhet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Svensson; [2018]
  Nyckelord :rättsvetenskap; straffrätt; straffprocessrätt; dokumenterade förhör; ljud- och bildupptagning; förhör; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : With SOU 2017:98 Early interrogations - new evidence rules in criminal cases an extended opportunity is given, to use documented interrogations from the preliminary investigation as evidence in court. In this essay I investigate the part of the bill concerning that statements left by parties, and witnesses for evidence purposes, should be documented using audio and video during preliminary investigations to a larger extent, and then be presented in court. LÄS MER