Sökning: "assessment of programming assignments"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden assessment of programming assignments.

 1. 1. Formativ feedback i programmering med tillämpning av statisk kodanalys : Utveckling av ett verktyg

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Olof Stålnacke; [2017]
  Nyckelord :Static code analysis; Automatic Grading Systems; formative feedback; assessment of programming assignments; educational programming aid; assess programming code; Action Design Research ADR ; Statisk kodanalys; automatiska bedömningsverktyg; formativ feedback; bedömning av programmeringsuppgifter; hjälpmedel i programmeringsundervisning; bedöma programmeringskod; Action Design Research ADR ;

  Sammanfattning : Aim Develop an IT artifact that provides formative feedback for students based on their programming assignments. Background One of the best methods to learn programming is by practice. LÄS MER

 2. 2. LEAP: Automatic assessment of programming assignments

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Mattias Pernhult; Felix Alhbin; [2016]
  Nyckelord :Automatiserade bedömningssystem; testfall; återkoppling; programmeringskurser; LEAP; sandbox;

  Sammanfattning : Antal studenter som tar programmeringskurser på universitet och högskolor ökar kraftigt och kräver mycket resurser vilket gör kurserna nästintill omöjliga att bedriva utan att öka antalet lärare. Genom att introducera automatisering i dessa kurser, speciellt vid bedöm- ning, är det möjligt att upprätthålla kvalitén i dessa kurser. LÄS MER