Sökning: "assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 11260 uppsatser innehållade ordet assessment.

 1. 1. Hållbar produktutveckling. Vilka metoder och verktyg kan företag använda vid hållbar produktutveckling?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emilia Frisk Jonsson; Kevin Karlsson; [2023-09-22]
  Nyckelord :Hållbar produktutveckling; livscykelanalys; trade-offs; utmaningar med implementering av SPD;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats undersöker metoder och verktyg för att arbeta med Sustainable Product Development (SPD) genom analys av empiriska data från intervjuer med företagsrepresentanter och forskare inom produktutveckling. Analysen visar att Life Cycle Assessment (LCA) erkänns som ett värdefullt verktyg inom SPD för att bedöma och förbättra hållbarhetsaspekterna i produkter. LÄS MER

 2. 2. Secondary level EFL teachers’ perceptions, practices, and challenges of implementing CAS in public schools in Nepal. A Narrative Inquiry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Dil Kumar Sijali Magar; [2023-09-11]
  Nyckelord :Continuous Assessment System; CAS; perceptions; experiences; practices; challenges; implementation;

  Sammanfattning : Aim: The objective of my study was to explore the EFL teachers’ perceptions and experiences of using CAS in Nepalese public schools. It was further aimed to explore their current practice of CAS and the potential challenges they have faced in implementing CAS in language teaching. LÄS MER

 3. 3. Introduktionsperioden för lärare. En jämförelse av strategier, processer och resultat i Sverige och Tyskland.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Vera Kockler; [2023-08-29]
  Nyckelord :induction period; novice teacher training; comparison; Sweden; Germany; framework; processes; outcomes; sociocultural theory;

  Sammanfattning : This study compares the novice teacher induction period schemes of Sweden and the federal state of Hesse in Germany and subsequently discusses the results from a sociocultural perspective. In line with this purpose, the study investigates how the two schemes are compared to each other with respect to (1) the frameworks that guide the induction, (2) the processes involved, and (3) the outcomes reported. LÄS MER

 4. 4. Implementing an effective ERM program in CellMark

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cerly Bilemdigan; Linda Farzan; [2023-08-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The business landscape is never stagnant and faces obstacles constantly, everything from internal challenges to external challenges such as the COVID-19 pandemic, which is why managing risks effectively is crucial for business to succeed. This bachelor’s thesis investigates the implementation of an efficient enterprise risk management system and its effect on business performance, and identifies crucial elements that contribute to a successful implementation of ERM. LÄS MER

 5. 5. Anatomical segmentation of the human brain: comparative assessment of two automatic methods

  Master-uppsats,

  Författare :Carl von Dorrien; [2023-08-22]
  Nyckelord :Medical physics; MAPER; FreeSurfer; FastSurfer; Automatic brain segmentation; MRI; Deep Neural Network; Brain;

  Sammanfattning : Magnetic Resonance Imaging (MRI) is a robust and versatile imaging modality and an integral component of a lot of studies, especially when performing quantitative analysis. MRI is the preferred method of imaging the brain because of its excellent soft tissue contrast. LÄS MER