Sökning: "asset management"

Visar resultat 11 - 15 av 420 uppsatser innehållade orden asset management.

 1. 11. Deep Learning and the Heston Model:Calibration & Hedging

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Oliver Klingberg Malmer; Victor Tisell; [2020-07-03]
  Nyckelord :deep learning; deep hedging; deep calibration; option pricing; stochastic volatilty; Heston model; S P 500 index options; incomplete markets; transaction costs;

  Sammanfattning : The computational speedup of computers has been one of the de ning characteristicsof the 21st century. This has enabled very complex numerical methods for solving existingproblems. As a result, one area that has seen an extraordinary rise in popularity over the lastdecade is what is called deep learning. LÄS MER

 2. 12. FIDUCIARY DUTY AND ESG CONSIDERATIONS – ARE THEY COMPATIBLE? A case study on institutional investors and their commitment to the Net-Zero Asset Owner Alliance

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jenny Asplund; William Samadzadehaghdam; [2020-07-01]
  Nyckelord :SRI; Fiduciary duty; ESG; Institutional investors; Net-Zero Asset Owner Alliance; Shareholder engagement;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 3. 13. “Cheap" property holding stocks: Opportunity of a lifetime or too good to be true? - An empirical test of investment strategies based on stock price / EPRA NAV multiples for Swedish property holding stocks.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :David Goldner Yhlen; Erik Tobisson; [2020-07-01]
  Nyckelord :EPRA; EPRA NAV; NAV; property holding firms; real estate firms; efficient market hypothesis; behavioral finance; deferred tax; fair value accounting; law of one price; IFRS; IAS 40 investment property; portfolio; Value stocks; growth stocks; investment strategy;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 4. 14. Tillgångsrecognition : vid återköpsavtal med garanterade restvärden

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emelie Rutgersson; Matilda Andersson; [2020]
  Nyckelord :sset recognition; repurchase agreement; residual value guarantee; symmetry; control; Tillgångsrecogition; återköpsavtal; garanterade restvärden; koherens; kontroll;

  Sammanfattning : Vi undersöker tillgångsrecognition vid återköpsavtal med garanterade restvärden, och hur köpare kan redovisa transaktionen för en materiell anläggningstillgång när avtalet innehåller en återköpsoption. Studien behandlar frågan om kontroll över tillgångar, konsekvenser av koherens respektive inkoherens för finansiella rapporters användbarhet, samt huruvida redovisningen reflekterar återköpsavtals ekonomiska substans. LÄS MER

 5. 15. Towards Zero Defects in the Aerospace Industry through Statistical Process Control : A Case Study at GKN Aerospace Engine Systems

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hugo Andrén; [2020]
  Nyckelord :Zero Defects; Statistical Process Control; Quality Management; Industry 4.0; Aerospace Industry;

  Sammanfattning : With the ongoing transformation of modern manufacturing systems in an industry 4.0 environment, industrial actors may see great improvements with respect to quality towards a state of near zero defects. LÄS MER