Sökning: "assistant nurse"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden assistant nurse.

 1. 1. Öppna frågor i interaktion mellan undersköterskor och personer med kommunikationsstörning på särskilda boenden för äldre

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Emma Lidskog; Miriam Grundström; [2021-02-03]
  Nyckelord :Neurogena kommunikationsstörningar; särskilda boenden för äldre; öppna frågor; personcentrerad vård; Conversation Analysis; Neurogenic communication disorders; long-term residential care; open-ended questions; person-centered care; Conversation Analysis;

  Sammanfattning : Healthcare professionals asking open-ended questions has been de-scribed as a way of promoting the patient’s participation, which is fundamen-tal in person-centered care. At the same time research shows that open-ended questions may be problematic in conversations with people with communica-tion disorders. LÄS MER

 2. 2. Teamarbete på BB : En intervjustudie av barnmorskors och undersköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Joanna Nilsson; Rebecca Udén; [2021]
  Nyckelord :teamwork; experience; midwife; assistant nurse; postnatal care; teamarbete; upplevelse; barnmorska; undersköterska; eftervård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Teamarbete anses nödvändigt i hälso- och sjukvården. Barnmorskan och undersköterskan ska kunna samarbeta i team tillsammans med andra barnmorskor, undersköterskor samt med andra professioner. Syfte: Syftet med studien var att beskriva barnmorskors och undersköterskors upplevelser av teamarbete på ett BB. LÄS MER

 3. 3. När tolkning blir till omedveten handling : En kvalitativ studie om hur enhetschefer värderar personalens kompetens utifrån målsättningar om kvalité inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Zahra Moussaoui; Kristine Stjärnerfält; [2020]
  Nyckelord :Elderly care; unit manager; competence; quality; status; legitimacy; loose connection; tari9onal myths; isomorfism; Äldreomsorg; enhetschef; kompetens; kvallité; status legitimitet; löskoppling; rationella myter; isomorfism;

  Sammanfattning : As people live longer the elderly care faces a challenge to ensure caring for everyone, which contributes to an increased demand on recruitment. At the same time the amount of graduating assistant nurses over the last couple of years has been stagnant. LÄS MER

 4. 4. Att vara handledare : Handledarens upplevelser vid introduktion av nya medarbetare inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Josefina Larson; Maria Örtevall; [2020]
  Nyckelord :resources; introduction; new employee; professional pride; competence; supervisor; resurser; introduktion; ny medarbetare; yrkesstolthet; kompetens; handledare;

  Sammanfattning : Det finns få studier gjorda utifrån handledarens upplevelse av introduktion av nya medarbetare. Syftet med studien är att lyfta fram undersköterskan och vårdbiträdets upplevelser av handledaruppdraget vid introduktion av ny medarbetare på arbetsplatsen. LÄS MER

 5. 5. Kompetensförsörjning hos yrkeskategorin undersköterskor. : En studie om vad undersköterskor inom äldreomsorgen i Nybro kommun värdesätter i verksamheten gällande sitt yrkeskategori.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Matilda Strömdahl; [2020]
  Nyckelord :assistant nurse; competence; profession; undersköterska; kompetens; yrkeskategori;

  Sammanfattning : The education to become an assistant nurse in Sweden has varied over time and between municipalities. As a consequence people choosing the profession are not guaranteed a high level of skill sets (SOU 2019: 20). LÄS MER