Sökning: "assistive technology"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden assistive technology.

 1. 1. Finns det möjlighet att delta? : en studie om hur lärare genom assisterande teknik kan öka delaktigheten i skolan för elever i läs- och skrivsvårigheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jonna Olsson; Johanna Mathisson; [2020]
  Nyckelord :Assistive technology; digital tools; ICT; reading and writing difficulties; participation; togetherness; accessibility; cooperation.; Assisterande teknik; digitala verktyg; IKT; läs- och skrivsvårigheter; delaktighet; tillhörighet; tillgänglighet; samhandling;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur olika professioner ser på hur lärare genom assisterande teknik kan öka delaktigheten i skolan för elever i läs- och skrivsvårigheter. Studien bygger på sex semistrukturerade intervjuer och deltagarna består av två specialpedagoger, en speciallärare, en logoped, en IT-pedagog och en forskare inom läs- och skrivsvårigheter samt assisterande teknik. LÄS MER

 2. 2. Assisterande styrning av lindningsmaskiner : En förstudie om röststyrning och andra assisterande lösningar som stöd till en lindningsstation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Adam Boork; Karin Wennersten; [2020]
  Nyckelord :Voice control; Asstive solutions; Industry; Voice solutions; Röststyrning; Assisterande lösningar; Industri;

  Sammanfattning : Lindningsstationen på ABB Power Transformers i Ludvika är idag styrd med fotpedal, som på senare år fått stor kritik kring dess ergonomiska utformning och risk för belastningsskador. I en studie år 2011 testades ett system med röststyrning som bemöttes positivt inom det ergonomiska perspektivet, men negativt inom dess prestanda och bristande säkerhetsklassning. LÄS MER

 3. 3. An analysis of the Swedish web accessibility law through two public sector websites : A comparative study on the Student Financial Aid,and the Public Employment Service.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Linnéa Johnsson; Anna Wiman; [2020]
  Nyckelord :Web accessibility; Web inclusion; Web exclusion; WCAG;

  Sammanfattning : Purpose  The purpose of this study was to investigate how well the law on accessibility is implemented, to find what implications there might be when accessing a website, and to find out how well a website needs to be adapted for it to be accessible. Method  The researchers made a comparative study between the Swedish public sector desktop websites, the Student Financial Aid and the Public Employment Service. LÄS MER

 4. 4. Hållbar tillgänglighet : Ur ett User Experience perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Josefin Kristensen; [2020]
  Nyckelord :Sustainable accessibility; UX; user experience; disability interaction; disability; activity theory; Hållbar tillgänglighet; UX; användarupplevelse; disability interaction; funktionsnedsättning; aktivitetsteori;

  Sammanfattning : Fokus på arbetet ligger på hållbar tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Arbetet görs i samarbete med en organisation vars medlemmar är familjer där en eller flera familjemedlemmar har en funktionsnedsättning. LÄS MER

 5. 5. Digitala hjälpmedel i äldreomsorgen : En diskursanalys av den svenska dagspressens framställning av digitala hjälpmedel i relation till äldreomsorgens och äldre personers behov

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Lina Kolb; [2020]
  Nyckelord :High-tech assistive technology; welfare technology; elderly care; elderly people; discourse analysis; Digitala hjälpmedel; välfärdsteknik; äldreomsorg; äldre personer; diskursanalys;

  Sammanfattning : The aim of this study was to analyze how high-tech assistive technology in the elderly care are represented in selected Swedish newspapers during the time between August 2018 and March 2020. The initial perspective of this study was to conduct a discourse analysis based on social constructivism. LÄS MER