Sökning: "assistive vision devices"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden assistive vision devices.

 1. 1. Att leva med kombinerad syn- och hörselnedsättning - vad spelar hörseln för roll?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jenny Widmark; [2021-10-01]
  Nyckelord :kombinerad syn- och hörselnedsättning; dövblindhet; hörapparater; hörhjälpmedel; synhjälpmedel; information- och kommunikationsteknik; information; kommunikation; orientering och förflyttning; dual sensory loss; deafblindness; hearing aids; assistive listening devices; assistive vision devices; information- and communication technology; information; communication; orientation and mobility;

  Sammanfattning : Background: People with Usher type 2 have congenital hearing loss and acquired progressive visualimpairment, which usually presents itself in adolescence. Previous studies have demonstrated thatinformation, communication, orientation and mobility as well as psychosocial well-being are affected whenliving with combined vision- and hearing loss. LÄS MER

 2. 2. A Study of Mobile Accessibility for users of IOS VoiceOver

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Samaneh Shokuhi Targhi; [2017]
  Nyckelord :mobile accessibility; usability; screen reader; visually impaired users; VoiceOver; mobil tillgänglighet; användbarhet; skärmläsare; användare med synskada; VoiceOver;

  Sammanfattning : Nowadays mobile devices are being used by a huge number of users around the world, however, there are many people with different type of disabilities including vision, hearing, mobility, learning problems, and more having no ability to operate the devices properly and yet struggling with inaccessibility of them in their daily life. Assistive technologies are placed between users and mobile devices in order to help user interactions with mobile devices. LÄS MER

 3. 3. Fjärrkontroll för omgivningsstyrning : Ett hjälpmedel för ökad självständighet

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Jonathan Henriksson; Madeleine Susan Sheikh; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet var att designa och konstruera en fjärrkontroll för omgivningsstyrning på uppdrag av Abilia. Målet med slutprodukten var att ersätta de befintliga produkterna Control Omni samt Control Prog. i Abilias befintliga sortiment. LÄS MER

 4. 4. Att öka livskvalitet genom mobile assistive technologies. En studie om hur rehabilitering- och habiliteringsverksamheter bör förhålla sig till mobile assistive technologies i syfte att öka livskvalitet för personer med nedsatt synförmåga

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :LIZA ARVIDSSON; LINDA PERSSON; [2014-07-04]
  Nyckelord :mobile assistive technology; assistive technology; livskvalitet; synnedsättning; nedsatt syn; rehabilitering; habilitering;

  Sammanfattning : As the use of smartphones and other mobile technology in our society is constantly increasing,so too does the possibilities of visually impaired persons increase as they are becoming moreable to enhance their quality of life with the help of mobile assistive technology. The purposeof this study was to explore how rehabilitation and habilitation organizations, which areworking with the visually impaired, should approach new technology. LÄS MER