Sökning: "associationsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 384 uppsatser innehållade ordet associationsrätt.

 1. 1. DET REDUCERADE AKTIEKAPITALKRAVET UR ETT BORGENÄRSSKYDDSPERSPEKTIV : En svensk, dansk och finsk studie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Nathalie Myrén; [2020]
  Nyckelord :Bolagsrätt; affärsjuridik; associationsrätt; aktiebolag; privata aktiebolag; aktiekapital; aktiekapitalkrav; kapitalkrav; borgenärsskydd; kapitalskydd; ApS; IVS;

  Sammanfattning : Det aktiebolagsrättsliga kapitalkravet har från det att kravet blev lagstadgat syftat till att säkerställa att det alltid föreligger ett ekonomiskt utrymme mellan aktiebolagets tillgångar och skulder. Därtill ska kravet fungera som en seriositetsspärr och borgenärsskydd. LÄS MER

 2. 2. Var går gränsen för dåliga affärer? - En undersökning av rekvisitet ”inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget” i 17 kap. 1 § 1st. p 4 aktiebolagslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Eriksson Oppliger; [2020]
  Nyckelord :Associationsrätt; aktiebolagsrätt; förtäckta värdeöverföringar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis covers the topic of how to distinguish poor business practices from undervalued transactions. The topic of undervalued transactions has been extensively debated in the Swedish jurisprudence, which has resulted in the development of two different methods for determining the commercial nature of a transaction. LÄS MER

 3. 3. Avtalsrättslig ställningsfullmakt och aktiebolagsrättslig behörighet - En utredning om utvecklingen inom ställningsfullmakten och dess förhållande till de aktiebolagsrättsliga behörighetsreglerna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jacob Benzow; [2020]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Associationsrätt; Civilrätt; Ställningsfullmakt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom fullmaktsinstitutet finns olika fullmaktstyper som möjliggör rättshandlande genom att en huvudman delegerar behörighet till en fullmäktig att rättshandla för huvudmannens räkning. En sådan fullmaktstyp är ställningsfullmakten som regleras i 10 § 2 st. avtalslagen. LÄS MER

 4. 4. Parent Company Liability for Torts of Subsidiaries : A Comparative Study of Swedish and UK Company Law with Emphasis on Piercing the Corporate Veil and Implications for Victims of Torts and Human Rights Violations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Lindblad; [2020]
  Nyckelord :Company Law; Piercing the Corporate Veil; Lifting the Corporate Veil; Business and Human Rights; Tort Creditor; Company Group; Multinational Company Group; Limited Liability; Bhopal; Human Rights; UK Company Law; Swedish Company Law; United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights; UNGPs; Parent Company Liability; Subsidiaries Debts; Subsidiaries Torts.; Associationsrätt; Ansvarsgenombrott; Mänskliga rättigheter; Företagande och mänskliga rättigheter; Moderbolags ansvar; Dotterbolags skulder; Dotterbolags skadevållande; Skadestånd; FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter; koncern; multinationell koncern; Bhopal;

  Sammanfattning : The gas leak disaster in Bhopal, India, in 1984 illustrates a situation of catastrophe and mass torts resulting in loss of life and health as well as environmental degradation. The Indian company Union Carbide India Limited, who owned and operated the chemical plant that caused the disaster, did not have sufficient assets to compensate the victims in contrast to its financially well-equipped US parent company Union Carbide Corporation. LÄS MER

 5. 5. Ett oreglerat problem med en reglerad lösning - Skadeståndsansvar för styrelseledamöter i ideella föreningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Björn Mazetti; [2020]
  Nyckelord :Associationsrätt; Skadeståndsrätt; Civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den ideella föreningen är en av få oreglerade associationsformer i svensk rätt. Dess syfte är primärt ideellt men möjligheten finns att genom dem del- vis bedriva näringsverksamhet. LÄS MER