Sökning: "assortment"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade ordet assortment.

 1. 1. Luktpioner som såldes i Dalarna. En sortimentsanalys av luktpioner i Vassbo trädskola 1895 − 1972

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :My Ottosson; [2019-04-15]
  Nyckelord :Paeonia lactiflora; garden peonies; assortment; luktpioner; sortiment; Vassbo trädskola; Dalarna; priskuranter;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. Responsible paper sourcing in a global matrix organised retail company

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Annie Sandgren; [2019]
  Nyckelord :CSR; paper industry; reputational risk; supply network; traceability; försörjningsnätverk; pappersindustrin; spårbarhet;

  Sammanfattning : Pressure from regulation as well as customer demand on responsibly sourced and produced goods and services is greater than ever. IKEA is considered a bench mark company as regards CSR in global supply chains and now a system needs to be put in place to also secure responsible paper sourcing. LÄS MER

 3. 3. #EATINGDISORDERFAMILY En netnografisk studie om anorexia nervosa och Instagram som forum för recovery

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jaqueline Lundvall; Malin Bergius; [2018-02-06]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; Instagram; recovery; social identity; community;

  Sammanfattning : The act of engaging in online communities on social media has become ratherusual. Individuals diagnosed with mental illnesses such as anorexia nervosa thattake part of said online communities do so with the aim to communicate with likeminded,allowing them to both to express thoughts as well as receive point ofviews expressed by others. LÄS MER

 4. 4. Det bortglömda kundsegmentet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabelle Andersson; Fredrika Mellander; Charlotta Carlstedt; [2018]
  Nyckelord :Kundnöjdhet; plus size-konsument; produktnöjdhet; upplevelsenöjdhet; kroppsuppfattning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om kvinnliga plus size-konsumenter i Sverige har lägre kundnöjdhet än de som handlar från ordinarie sortiment samt undersöka huruvida detta har ett samband med konsumentens kroppsuppfattning, upplevelsenöjdhet och produktnöjdhet. Metod: Kvantitativ metod med deduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Formgivning av en papperskorg

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Anton Hörling; [2018]
  Nyckelord :paper bin; trash can; design; sheet metal; spaza; origami; papperskorg; soptunna; spaza; design; formgivning; plåt; origami;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna rapport dokumenterar ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, vårterminen 2018 vid Karlstads universitet. Examensarbetet är utfört enligt konventionell produktutvecklingsprocess i ett uppdrag om att ta fram en papperskorg för SPAZA, ett svenskt företag som tillhandahåller exklusiva produkter för spaoch hotellmiljöer. LÄS MER