Sökning: "assurance"

Visar resultat 1 - 5 av 815 uppsatser innehållade ordet assurance.

 1. 1. Digitala videomöten inom hälso- och sjukvården : en litteraturöversikt om patientens upplevelser

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ebba Thelin; Helena Trulsson; [2023]
  Nyckelord :Telehealth; Telemedicine; Patientupplevelser; Videomöten;

  Sammanfattning : Bakgrund Utvecklingen av digitala vårdtjänster går snabbt framåt och ses som ett kostnads- och tidseffektivt medel för ökad tillgänglighet. Vård via videomöten erbjuds inom primär-,sluten-, och specialistvård, både av privata och statliga aktörer. LÄS MER

 2. 2. The Internal Auditor's Role in Cybersecurity Governance : A qualitative study about the internal auditor's influence on the people factor of cybersecurity

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nikola Simić; [2022]
  Nyckelord :Internal auditing; Cybersecurity; Assurance; Risk Assessment; Three Lines of Defense;

  Sammanfattning : Internal auditors have a substantial impact on organisations’ governance. Hence this research aims to uncover the practice of internal auditors in Sweden, especially their part in cybersecurity and the people factor. LÄS MER

 3. 3. Development of a Forecasting Model for Original Equipment Manufacturer (OEM) Components - A Design Science Study at Tetra Pak

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Faruk Kodzaga; Giacomo Daniele; [2022]
  Nyckelord :Forecasting Model; OEM; Opportunity Pipeline; Forecasting Accuracy; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Development of a Forecasting Model for Original Equipment Manufacturer (OEM) Components. A Design Science Study at Tetra Pak. LÄS MER

 4. 4. SAFe and DevSecOps in Governmental Organizations : A case study for benefits and challenges

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Tilemachos Bikis; [2022]
  Nyckelord :SAFe; DevSecOps; governmental organization; benefits; challenges; adoption;

  Sammanfattning : This thesis conducted a case study in order to identify and analyze the benefits andthe challenges of SAFe and DevSecOps adoption in governmental organizations. Ithas been identified that governmental organizations are falling behind the market inrespects of SAFe and DevSecOps adoption while in the same time not much researchhas been done in the specific market area, aim of this study is to provide moreinsights in the subject. LÄS MER

 5. 5. Tolerance design approach to meet Zero defect requirements on aerospace components

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Carl Melldén; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In manufacturing, variation is and will always be present. To control and define variationtolerances are of paramount importance. LÄS MER