Sökning: "astma kol"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden astma kol.

 1. 1. Potential of Smart-Inhalers in Reducing Human and Economic Costs of Erroneous Inhaler Use

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Anton Grünfeld; [2022]
  Nyckelord :Unsupervised medical treatments; respiratory diseases; asthma; COPD; smart-devices; smart-inhaler; erroneous use; embedded systems; socio-economic effects; Oövervakad medicinsk behandling; lungsjukdomar; astma; KOL; smarta-apparater; smartinhalator; felaktigt användande; inbyggda system; socio-ekonomiska effekter;

  Sammanfattning : This thesis investigates the possibilities of increasing efficacy and general improvement of unsupervised medical treatments by implementing electronics and embedded systems (so-called smart devices) to allow the physician to monitor or track the treatment and adherence of the patient to it. The diseases in focus are respiratory: asthma and Chronic Obstructive lung [Pulmonary] Disease (COPD). LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors erfarenheter av att använda FaR inom primärvården : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Anne-Sofie Eriksson; Annie Costell Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Distriktssköterskor; Erfarenheter; Fysisk aktivitet på recept FaR ; Hälsofrämjande; Primärvården;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt WHO dör 41 miljoner människor i världen varje år av icke-smittsamma sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, kroniska lungsjukdomar samt diabetes. Där fysisk inaktivitet är en av de främsta riskfaktorerna till dessa sjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Kondition och Covid-19 : En studie om syreupptagningsförmågas påverkan på risken att drabbas av covid-19

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Anna Bårdén; Tom Nilsson; [2021]
  Nyckelord :covid-19; corona; VO2max; syreupptagningsförmåga; kondition; seniorer;

  Sammanfattning : Syfte. Syftet med studien var att undersöka, om det finns något samband mellan beräknad maximal syreupptagningsförmåga (VO2max) och risken att drabbas av infektion orsakad av covid-19 bland seniorer, som har deltagit i GIHs hälsoprojekt de senaste fyra åren. Metod. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskans erfarenheter av kroniskt obstruktiv lungsjukdom i primärvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Johanna Sundström; Magdalena Vestlin; [2020]
  Nyckelord :chronic obstructive pulmonary disease; district nurse; experiences; primary health care; qualitative interview study; distriktssköterska; kvalitativ intervjustudie; erfarenheter; kroniskt obstruktiv lungsjukdom; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukdomen KOL kan orsaka begränsningar i det dagliga livet för varje enskild individ. Primärvården är en viktig aktör i omhändertagandet av patienter, där omvårdnaden vid KOL är av stor vikt för patienters hälsa. LÄS MER

 5. 5. Astma/KOL sjuksköterskans erfarenhet av att motivera patienter med KOL diagnos till ökad fysisk aktivitet : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emmely Hillsäter Johansson; Maria Viding; [2020]
  Nyckelord :Asthma COPD nurse; experiences; motivate; physical activity; COPD diagnosis; Astma KOL sjuksköterska; erfarenheter; motivera; fysisk aktivitet; KOL diagnos;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av de vanligaste diagnoserna i primärvården. En viktig del av astma/KOL sjuksköterskans roll är att motivera patientgruppen till ökad fysisk aktivitet då de ofta är fysiskt inaktiva på grund av sitt hälsotillstånd. LÄS MER