Sökning: "astma transition"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden astma transition.

 1. 1. Fördelar med en växtbaserad kost som behandling vid kroniska sjukdomar : en kvalitativ studie om patienters upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Klas Johansson; [2016]
  Nyckelord :växtbaserad kost; vegan; vegetarisk; kroniska sjukdomar; astma; allergi; crohn s sjukdom; hjärt- kärlsjukdom;

  Sammanfattning : BakgrundKroniska sjukdomar utgör nu den största sjukdomsbördan i världen och 70-80% av sjukvårdskostnaderna. De flesta kroniska sjukdomar kan förebyggas med ändrade levnadsvanor men det behövs effektiva metoder. LÄS MER

 2. 2. Construction and Optimization of an Apparatus for Detection of Nitric Oxide through Faraday Modulation Spectroscopy

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Oskar Tengberg; [2015]
  Nyckelord :laser; spectroscopy; nitric; nitrogen; oxide; monoxide; faraday; modulation;

  Sammanfattning : Faraday modulation spectroscopy (FAMOS) is a technique for detection of paramagnetic molecules. By applying a magnetic field over a gaseous sample, the presence of paramagnetic species will rotate the polarization plane of light, addressing a transition in such a species. LÄS MER